Arhiv sej Občinskega sveta Občine Sodražica 2018 – 2022

3. redna seja – 28. 2. 2019 

Vabilo na 3. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje

2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Izpis projektov

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve proračuna za leto 2019

Sklepi odborov

3. Letni program športa

Sklepi odborov

4. Letni program kulture

Sklepi odborov

5. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

Vloga Lekarne Ribnica

Prijava kandidatke

Sklep komisije

6. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

2. redna seja – 24. 1. 2019 

 Vabilo na 2. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje

2. Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Projekti

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve

4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna

5. Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ

6. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CDS Osrednja Slovenija – zahod

7. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. izredna seja – 13. 12. 2018 

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1.Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018

1.1.Uvod v rebalans proračuna

1.2.Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

1.3. Splošni del proračuna Občine Sodražica

1.4. Posebni del proračuna Občine Sodražica

1.5.Načrt razvojnih programov 2018-2021

1.6. Obrazložitve rebalansa

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019 – seznanitev

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019

2.2. Posebni del proračuna Občine Sodražica

3. Program dela občinskega sveta v letu 2019

1. redna seja – 6. 12. 2018 

Vabilo na 1. redno sejo

  1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

Imenovanja komisij in odborov (k točkam 3, 7, 8 in 9 dnevnega reda)

 

Konstituiranje in pričetek dela Občinskega sveta