Rimski zid

Benete_rimski_zid_1_780Na meji med občinama Sodražica in Bloke se nahajajo ostanki rimskega zapornega zidu, v dolžni skorajda celega kilometra. Na enem mestu so delno izkopani ostanki stražnega stolpa.

Rimski zaporni zid – CLAUSTRA ALPINUM IULIARUM je bil v dobi rimskega cesarstva utrjen državni mejni pas. Dokončno je bil postavljen v 3. in 4. stoletju skupaj z obrambnimi trdnjavami, obzidanimi naselji, kasteli, stražnimi in oglednimi stolpi, prežami in utrjenimi podeželskimi vilami, mitnicami za plačilo cestne pristojbine in drugimi vojaškimi postojankami. Njegova naloga je bila braniti občutljiva mejna območja pred ropajočimi in nasilno naseljujočimi ljudstvi ter varovati sedež rimskega imperija. V 7. in 8. stoletju pa je prav ta zid predstavljal zahodno naselitveno mejo Slovanov. Danes rimski zid, poznoantična zapora, ajdovski zid ali cvinger predstavljajo največjo gradbeno dediščino vseh obdobij na območju Slovenije.