Lokalne volitve

Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 48/18. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 3. 9. 2018.

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 71/14) in jo sestavljajo:

  • predsednica: Maruša Pakiž Arko
  • namestnik predsednice: Jurij Košir
  • član: Vinko Zajc
  • namestnica člana: Lea Zajc
  • član: Gregor Pirc
  • namestnica člana: Anita Krajnc
  • članica: Frančiška Ambrožič
  • namestnik članice: Stanko Hočevar

Kandidiranje

Volilni odbori

Volišča

 

Pravila za objave predstavitev kandidatov, političnih strank in list kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve 2018 v občinskem glasilu Suhorobar

Sklep o pogojih za postavitev in dodelitev plakatnih mest v času volilne kampanje za LOKALNE VOLITVE 2018

 

Uporabne povezave:

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo