Lokalne volitve

Lokalne volitve 2014

Razpis rednih volitev v občinske svetove in rednih volitev županov Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

  1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
  2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
  3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Objavljeno v Uradnem listi št 47, dne 24.06.2014 https://www.uradni-list.si/1/content?id=118014

Vse potrebne obrazce za kandidiranje za člana Občinskega sveta in za kandidiranje za župana najdete na spletni strani Državne volilne komisije: https://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-in-obrazci-lokalne-volitve-2014

Kandidature in izidi volitev

Vse informacije v zvezi s kandidaturami in izidi volitev so dostopne na spletni strani:
https://volitve.gov.si/lv2014/

Informacije v zvezi s kandidaturami za občino Sodražica so dostopne na:
https://volitve.gov.si/lv2014/kandidati/zupani_os_sodrazica.html

Informacije v zvezi z izidi volitev za občino Sodražica bodo od 5.10.2014 dalje dostopne na:
https://volitve.gov.si/lv2014/rezultati/obcina_sodrazica.html

Občina Sodražica je izdala izredno – predvolilno številko Suhorobarja.