Odbori in komisije

Mandatno obdobje 2014 – 2018

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Jože Kos – predsednik
Zvonko Janež
Franc Krže

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJ

Zvonko Janež – predsednik
Andrej Pogorelc
Anton Matelič

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ernest Pirnat – predsednik
Karmen Kordiš
Anton Matelič

ODBOR ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKO PLANIRANJE

Borut Troha – predsednik
Miha Vesel
Franc Krže

ODBOR FINANČNE ZADEVE, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Andrej Pogorelc – predsednik
Karmen Kordiš
Miha Vesel

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Matija Ogrinc – predsednik
Angelca Pucelj
Janez Pajnič
Marjan Cimprič
Marko Jakše
Blaž Kovačič