Predpisi v pripravi

SODELOVANJE JAVNOSTI

Skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) objavljamo:

Pripombe k predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sodražica oz. k Odloku o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica lahko posredujete do četrtka, 15. 10. 2020, na e-naslov: obcina@sodrazica.si