Predpisi v pripravi

Predlog proračuna Občine Sodražica za leto 2022

Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 13. redni seji, dne 10. 12. 2020, obravnaval predloga proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (Uvod v proračun za leto 2022, Obrazložitve proračuna za leto 2022, Odlok, Splošni del proračuna, Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov, Kadrovski načrt).

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica, (uradni list RS, št. 32/11, 29/18) in sklepa Občinskega sveta Občine Sodražica, da je predlog proračuna za leto 2022 primeren za javno razpravo, vas obveščamo, da je možno podati predloge in pripombe od 14. 12. 2020 do 28. 12. 2020, do 11. ure, in sicer po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom: »Predlogi in pripombe na PP 2022«.