Predpisi v pripravi

Predlog proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021

Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 7. redni seji, dne 21. 11. 2019, obravnaval predloga proračunov Občine Sodražica za leti 2020 in 2021.

Na podlagi sklepa, da sta predloga proračunov za leti 2020 in 2021 primerna za javno razpravo, vas obveščamo, da je možno podati predloge in pripombe od 22. 11. 2019 do 02. 12. 2019 do 10. ure, in sicer po e-pošti na naslov:

obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Predlog proračuna za leto 2020:

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Sklep Odbora za razvojne programe

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

Predlog proračuna za leto 2021:

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

 

Sodelovanje javnosti pri sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Predlog Odloka se skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta objavi na spletni strani občine. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost sporoči morebitne pripombe in predloge, in sicer najkasneje do 02. 12. 2019.

Pripombe in predloge se posreduje po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Iz posredovanih pripomb oz. predlogov naj bo razvidno, na kateri Odlok ter na katero določbo Odloka se nanašajo.

PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč