Predpisi v pripravi

SODELOVANJE JAVNOSTI

Skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) objavljamo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana.

Pripombe k predlogu pravilnika lahko posredujete do srede, 27.5.2020, na e-naslov: obcina@sodrazica.si