Predpisi v pripravi

Sodelovanje javnosti pri sprejemu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica

Predlog Odloka se skladno s 75. členom Poslovnika Občinskega sveta objavi na spletni strani občine. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost sporoči morebitne pripombe in predloge, in sicer najkasneje do 11. 02. 2020, do 10. ure.

Pripombe in predloge se posreduje po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Iz posredovanih pripomb oz. predlogov naj bo razvidno, na kateri Odlok ter na katero določbo Odloka se nanašajo.

PREDLOG Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica