Predpisi v pripravi

Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica, (Uradni list RS, št. 32/11, 29/18) sta podana v javno razpravo naslednji pravilnika:

  1. Pravilnik o podpori mladim pri reševanju stanovanjskega problema v občini Sodražica
  2. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica

Morebitne predloge in pripombe lahko zainteresirana javnost poda med 31. 5. 2021 in 10. 6. 2021, do 11. ure, in sicer po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, z navedbo, na kateri akt se predlogi in pripombe nanašajo.