Predpisi v pripravi

PREDLOG ODLOKA O PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA

Objava na spletu: 7. 6. 2018

Rok za podajo pripomb in predlogov zainteresirane javnosti: do 30.6.2018.