Predpisi v pripravi

Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Predloge in pripombe lahko posredujete od 25. 1. 2019 do 5. 2. 2019 do 10. ure, in sicer po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Projekti

Obrazložitve