Predstavitev istovetnostnih simbolov

Uskladitev grba in zastave Občine Sodražica s heraldičnimi pravili

Občina Sodražica je prejela nekaj pobud, da naj bi se grb in zastava Občine Sodražica, kot istovetnostna simbola občine, uskladila s pravili heraldike (grboslovja in zastavoslovja). Prav tako so posamezniki predlagali, da se razglasi pesem Moja Sodra’žca, avtorja Zdenka Turka, ki jo poznamo v izvedbi Tamburaškega orkestra Sodražica, za občinsko himno.

Na 3. redni seji občinskega sveta meseca februarja sta člana Občinskega sveta Andrej Pogorelc in Ernest Pirnat podala tudi uradno pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o istovetnostnih simbolih v smislu dopolnitve z razglasitvijo pesmi Moja Sodraž’ca za občinsko himno in uskladitev grba ter zastave s pravili heraldične stroke. Na podlagi tega je Občinski svet na predlog župana s sklepom ustanovil Komisijo za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica. Odločitev, da se odpre možnost za morebitne spremembe istovetnostnih simbolov, temelji tudi na dejstvu, da so številne občine v Sloveniji, tudi v bližnji okolici, med njimi Loški Potok, Velike Lašče in Bloke, svoje istovetnostne simbole v preteklosti spreminjale in jih uskladile s heraldičnimi pravili.

Namen imenovane Komisije je bila torej preučitev potrebe po spremembi istovetnostnih simbolov Občine Sodražica in vključitve občinske himne v Odlok. Komisija se je sestala na štirih sejah in temeljito preučila razloge za spremembo istovetnostnih simbolov. V ta namen je pridobila tudi mnenje Heraldičnega društva oz. predsednika društva Heraldica Slovenica Aleksandra Hribovška.

Povzetek mnenja Heraldičnega društva in poročila Komisije

Pri kategorizaciji in izdelavi grbov se pri heraldiki postavlja na prvo mesto izrazitost (preprosto in barvno jasno podano vsebino), jasnost (jasno sporočilo vsebine) in unikatnost.

  • Unikatnost je zagotovljena, saj reta kot simbol omogoča občini, da se kot edina v državi predstavlja s suho robo.
  • Jasnost sporočila vsebine grba ni zagotovljena. Diagonalni izris rete v grbu daje vtis nedokončanega ali celo poškodovanega izdelka.
  • Izrazitost ni zagotovljena, saj nedokončana reta omejuje jasno podano oz. izrisano vsebino, kar otežuje enostavnost upodobitve in prepoznave.

 Predlagane izboljšave grba:

  • Za izboljšanje izrazitosti in jasnosti je potrebno definirati zaključek rete.

 Predlagane izboljšave zastave:

  • Izboljšava: Grb povečamo na 2/3 višine zastave in ga umestimo v središče zastave. Slednje pripomore k boljši vidljivosti tudi pri zastavah v notranjih prostorih, ko ta ne plapola.
  • Alternativne verzije sledijo standardni konstrukciji slovenskih občinskih zastav. V njej ne uporabljamo grbov, ampak osrednji motiv grba in glavni barvi.

Predstavitev simbolov

Osnovno vodilo pri uskladitvi istovetnostnih simbolov je bilo, da rešeto ostaja osrednji simbol naše istovetnostne podobe (simbol suhe robe, prepletenost, povezanost…).

Prav tako ostajata v uporabi barvi, s katerima se identificiramo – zelena pokrajina in rumena kot barva lesa.

Grb

V novi podobi grba tako rešeto predstavlja celoto in ne le posamezni del (vitre), ki ga heraldika razume kot nezaključen element.

Izboljšava obstoječe zastave prinaša poenostavitev grba z odstranitvijo črnih notranjih obrob in zunanje bele obrobe. S tem se uporabita zgolj dve osnovni barvi. Grb je večji, izrazitejši in pomaknjen v središče zastave, kar pripomore k boljši vidljivosti tudi v notranjih prostorih, ko zastava ne plapola.

Alternativni verziji zastave sledita standardni konstrukciji slovenskih občinskih zastav, ki je bila uveljavljena v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V njih se namesto grba uporablja zgolj osrednji motiv in glavni barvi.

Slikovni material pripravil predsednik društva Heraldica Slovenica, Aleksander Hribovšek

 

Predlog himne Občine Sodražica

Avtor besedila: Zdenko Turk

Glasba: Tamburaški orkester Sodražica

Aranžma: Timotej Kosovinc