Glasilo Suhorobar

 

Suhorobar je glasilo Občine Sodražica in izhaja od leta 1999. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva in poslovni subjekti v občini. Poleg tega pošiljamo skorajda 100 naslovljenih izvodov širom po Sloveniji. Glasilo praviloma izhaja vsaka dva meseca (februar, april, junij, avgust, oktober, december), v njem pa skušamo zajeti čim širši krog dogodkov in aktualnih tem.

 

Glasilo Suhorobar praviloma izhaja šestkrat letno.

Izdajatelj: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, suhorobar-revije

tel: +386 1 83 66 075, fax: +386 1 83 71 004,

e-mail: suhorobar@gmail.com

Naklada: 900 izvodov

Uredništvo: Nina Pirc Vovčko – odgovorna urednica, Petra Marn, Darja Vetrih.

Programski svet: Slavka Tanko, Ana Modic, Jasna Janež, Nadja Zobec Krže, Tadej Košmrlj.

Lektorica: Nataša Lavrič.
 

 

Suhorobar 70 / XIII, maj - junij 2011
Suhorobar 70 / XIII, maj - junij 2011
Suhorobar 69 / XIII, marec - april 2011
Suhorobar 69 / XIII, marec - april 2011
Suhorobar 68 / XIII, januar - februar 2011
Suhorobar 68 / XIII, januar - februar 2011
Suhorobar 67 /XII, november - december 2010
Suhorobar 67 /XII, november - december 2010
Suhorobar 66 /XII, september - oktober 2010
Suhorobar 66 /XII, september - oktober 2010
Suhorobar 65 /XII, julij - avgust 2010
Suhorobar 65 /XII, julij - avgust 2010
Suhorobar 64/ XII, maj - junij 2010
Suhorobar 64/ XII, maj - junij 2010

Arhiv

Arhiv občinskega glasila Suhorobar na portalu Issuu.com