Aktualno

Tržnica v Sodražici
V soboto, 21. septembra 2019, bo od 8. do 12. ure potekala 'Sobotna tržnica v Sodražici'.
Tokrat bodo na voljo domači siri, skuta, maslo, med, cvetni prah, domača kokošja jajca, kozje mleko, siri in sirotka, suhomesnati izdelki, keksi, potice, štrukeljci ter domača zelenjava (korenje, por, rdeča pesa, fižol, česen, čebula, buče, paprika, zelje).
Lepo povabljeni k obisku tržnice.

MOBILNOST STAREJŠIH V LUČI OBELEŽITVE EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
Med tem ko urbane občine posvečajo v Evropskem tednu mobilnosti pozornost alternativi prevozov z motornimi vozili, zlasti promociji kolesarjenja po središčih mest, želi Občina Sodražica, podobno kot ostale periferne občine, osvetliti socialni vidik mobilnosti. Problematika mobilnosti starejših, invalidov in drugih skupin ljudi, ki ne živijo v urbanih središčih in nimajo lastnega prevoza, je namreč na podeželju vedno bolj aktualna, a žal v javnosti, za razliko ekološki konotaciji vprašanja mobilnosti, manj opazna. O tej problematiki je naša občina že večkrat opozorila pristojna ministrstva in tudi evropsko komisarko za infrastrukturo, predlagala uvedbo mreže javnega prevoza v navezujočih občinah, ob ponovnem prihodu potniškega vlaka v Kočevje itd. Poleg teh prizadevanj je občina v zadnjih letih dvakrat poskusila z uvedbo občasnih prevozov, ki pa se žal, kot povečini drugod, niso obnesli. Zato se je vodstvo občine odločilo, da pristopimo k alternativnim oblikam reševanja problematike mobilnosti starejših. Župan Blaž Milavec bo tako občinskemu svetu predlagal pristop k projektu Prostofer, ki ga vodi zavod Zlata mreža. Na podlagi preučitve dobrih praks in izkušenj ter posvetovanj s predstavniki Društva upokojencev Sodražica smo ocenili, da je ta projekt najbolj odgovarjujoč potrebam naših ljudi, ki jim bo takšna storitev namenjena. V kolikor bo pristop občine k temu projektu potrjen tudi na občinskem svetu, načrtujemo, da bomo lahko pričeli izvajati projekt še v tem letu, predvidoma v mesecu novembru. Več o projektu Prostofer: www.prostofer.si.

Javna razsvetljava
Občina je v preteklih letih ter bo v bodoče izvaja planirano energetsko in svetlobnotehnično posodobitev svetilk javne razsvetljave. Z dosedanjo prenovo smo dosegli večjo energetsko učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk smo dosegli optimalnejše osvetljevanje cest ter tudi deloma zadostili pogojem zakonodaje, ki je omejila uporabo svetilk, ki svetijo nad vodoravnico. Za zagotavljanje učinkovitosti infrastrukture javne razsvetljave bomo vzpostavili napredni sistem za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava, ki ga je razvilo podjetje Adesco d.o.o. iz Velenja. Program Javna razsvetljava je del platforme E2 MANAGER za napredno upravljanje stavb, ki ga uporablja že preko 80 slovenskih občin.
V okviru programa E2 MANAGER Javna razsvetljava je razvit tudi sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za občane. Občani lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščate preko spletne aplikacije - zemljevida, ki jo najdete na naši spletni strani https://www.sodrazica.si ali pa preko brezplačne aplikacije 'Prijavi okvaro' za pametne telefone.
Občina si prizadeva, da bi bilo naše mesto varnejše, zato vas prosimo da nam sporočate morebitne napake na javni razsvetljavi.
 
Povezave:
Portal 'PRIJAVI OKVARO':
http://www.javna-razsvetljava.si/
https://jr.e2manager.com/external/reportMalfunction?6&name=Sodra%C5%BEica
(direktna povezava)
Povezava za aplikacijo - sistem android:
https://goo.gl/ph4N2c
Povezava za aplikacijo - sistem iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/prijaviokvaro/id1190327655?mt=8

PRVI ŠOLSKI DAN
Danes je prvi šolski dan, ko so se tudi pri nas na matični šoli v Sodražici in na podružnici pri Sv. Gregorju vrnili šolarji. Še posebej je to pomemben dan za prvošolce, ki prestopajo iz vrtca v šolske klopi in s tem začenjajo novo poglavje v svojem življenju - to je izobraževanje, kar jih bo spremljajo dokler ne odrastejo. Da je bil vstop v šolo zanje bolj prijazen in manj stresen, so jim v OŠ dr. Ivana Prijatelja ravnateljica in učiteljice pripravile lep sprejem z igrico ter spominskim slikanjem. Navzoče je prišel pozdravit tudi naš župan, ki se je odzval na vabilo in se že zjutraj pridružil ekipi gasilcev ter policistov pri spremljanju prihoda otrok v šolo.
 

NOV, ŽE DESETI ODDELEK VRTCA V SODRAŽICI ODPIRA VRATA
Občina Sodražica je na podlagi sklepa občinskega sveta s 5. redne seje, ki je bila 13. junija, podala soglasje k odprtju že desetega oddelka vrtca v Sodražici (v zadnjih desetih letih se je število oddelkov našem vrtcu podvojilo), ki bo sprva deloval kot polovični oddelek. Zaradi zasedenosti obstoječih igralnic v vrtcu, bo najstarejša skupina vrtčevskih otrok v novem šolskem letu domovala v enem izmed razredov v pritličju šole. Prostor je bilo potrebno preurediti in na novo opremiti, prav tako tudi sanitarije. Dela se te dni zaključujejo, tako da bo s ponedeljkom vse nared za sprejem otrok. Zaključek teh del ter ostala obnovitve dela v šoli in vrtcu (nova vrata v delu šole, nova optična in wi-fi instalacija, ki omogoča sodoben e-pouk, obnovljen in razširjen del kuhinje itd) sta si danes ogledala tudi ravnateljica Majda Kovačič Cimperman in župan Blaž Milavec s strokovnim sodelavcem, odgovornim za občinske nepremičnine, Vinkom Čampo. Vsa in še načrtovana dela v šoli in vrtcu v letošnjem letu predstavljajo preko 20.000 evrov finančnih sredstev, od katerih je večji del zagotovila občina, del sama šola iz namenskih sredstev, del pa tudi država na razpisu, za katera se je šola uspešno potegovala. Kljub izvedenemu in siceršnji dobro ohranjeni stavbi šole, občina zaradi potreb že načrtuje večje posege delno v sami šoli, predvsem pa v vrtcu. Ob tem je ravnateljica izrazila zadovoljstvo nad že izvedenim in zagotovila, da je vse pripravljeno za novo šolsko leto v šoli in vrtcu, župan pa jim je zaželel uspešno delo.

Arhiv novic

Razpisi

9. 9. 2019 7:00
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Rok: 18. 10. 2019 23:59

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in vi ... Preberi več >>

5. 9. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU OTROKU - M/Ž

Rok: 10. 9. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

26. 8. 2019 10:30
2. RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 31. 10. 2019 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni ... Preberi več >>

20. 8. 2019 7:00
Javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

Rok: 4. 9. 2019 23:59

Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod objavlja javni razpis za imenovanje direktorja/direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod. Razpis s podrobnimi pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja centr ... Preberi več >>

16. 8. 2019 0:00
Razpisi za delovna mesta v OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 19. 8. 2019 0:00

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja objavlja več prostih mest. Več v priponkah. strokovni sodelavec učitelj likovne vzgoje učitelj razrednega pouka ... Preberi več >>

12. 8. 2019 7:00
RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2019

Rok: 16. 9. 2019 10:00

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 12. 08. 2019   RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in ... Preberi več >>

26. 7. 2019 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - STROKOVNI SODELAVEC ZA DELO V PROJEKTU 'NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST' - M/Ž

Rok: 31. 7. 2019 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

26. 7. 2019 7:00
RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE 2019/2020

Rok: 16. 8. 2019 23:59

Študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru objavljajo RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti ... Preberi več >>

28. 6. 2019 10:00
Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020

Rok: 21. 8. 2019 10:00

Občina Sodražica objavlja Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2019/2020, to je od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Rok za oddajo prijav za posamezne termine je 21. 8. 2019 do 10.00. Prijavo je potrebno oddati na predpisa ... Preberi več >>

28. 6. 2019 7:00
Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica za šol. leta 2019/2020 - 2022/2023'

Rok: 5. 8. 2019 10:00

Storitev se bo izvajala 4 šolska leta, predviden rok pričetka in končanja: rok pričetka: s tekočim šolskim letom 1. 9. 2019 rok zaključka: 30. 6. 2023 1. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega na ... Preberi več >>

18. 4. 2019 7:00
2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Rok: 15. 10. 2019 12:00

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodraž ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 31. 7. 2019 8:00

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni ... Preberi več >>

Arhiv razpisov