Script support IE Browser

22.04.2024

V četrtek, 18. 4., se je Občinski svet sestal na 9. redni seji, na kateri je pri sicer enajstih točkah dnevnega reda sodelovalo kar sedem gostov oz. zunanjih poročevalcev. Po dobrem letu, v katerem je bila opravljena analiza stanje, izvedenih več...

17.04.2024

Občina Sodražica obvešča, da bo v soboto, 20. aprila, od 8. do 11. ure potekala »SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI«. Naprodaj bodo: domači siri, skuta, maslo, jogurti (Kmetija Kocjančič), domači suhomesni izdelki, vse za žar (Kmetija Lah), domača kokošja...

16.04.2024

Občina Sodražica v okviru investicijskega projekta Komunalna ureditev kraka ulice pod Hosto gradi na območju nekdanjih zadružnih hlevov med cesto Na pesek in Hosto novo stanovanjsko sosesko. Projekt predstavlja celostno ureditev komunalne...

10.04.2024

Spoštovani udeleženci v cestnem prometu. Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče, v prihodnjem tednu,  od  15. 4. 2024 do 20. 4. 2024, izvajalo nadzor nad...

VEČ OBČINSKIH OBVESTIL

 

 

RAZPISI

17.04.2024

Občina Sodražica objavlja javni razpis, katerega namen je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Sodražica v letu 2024. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar največ do...

10.04.2024

Občina Sodražica na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 128/2023) objavlja Javni razpis za...

08.04.2024

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z izvajanjem 4 mesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive – Poni JV Slovenija. V okviru projekta bodočim podjetnikom nudi finančno, mentorsko in svetovalno podporo....

05.04.2024

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojih za uporabo plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

28.03.2024

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o...

22.03.2024

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ULRS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o...

VEČ OBČINSKIH RAZPISOV

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
22
23
28
29

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module