Aktualno

NOVO VOZILO ZA POMOČ NA DOMU

Vodji enote CSD Ribnica Bernardi Drobnič sta danes župana Sodražice in Ribnice, mag. Blaž Milavec in Samo Pogorelc, slovesno predala ključe novega vozila, ki je namenjen za izvajanje storitve pomoč na domu.

Novo vozilo Dacia Duster bo nadomestilo dosedanje, 9. letno dotrajano vozilo Ford Fusion. Naložba je vredna 19.000 €, sredstva zanjo pa sta prispevali obe občini, ki že vrsto let sodelujeta pri organizaciji skupne službe pri CSD Osrednja Slovenija Zahod, Enota Ribnica.


OBSEŽNA OBNOVA DRŽAVNE CESTE R1 212 MED ŽIMARICAMI IN PODKLANCEM

Pred začetkom obnove državne ceste na območju naselja Žimarice, katere začetek je načrtovan v prihodnjem letu, se bo v naslednjih tednih izvajala tudi obsežna obnova državne ceste od Podklanca do odcepa za Globel (1,1 km). Investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, izvajalec pa Mapri d.o.o. V času del bo na odseku veljala delna zapora prometa (celotno obdobje delne zapore je med 19.11.2020 in 24.12.2020).


Meritve najvišje dovoljene hitrosti

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 18.11.2020 in 25.11.2020 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v Občinah Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.


Prijavite nasilje!

Nasilje nad ženskami in nasilje v družini predstavljata hudo kršitev človekovih pravic in velik družbeni problem. Nasilje ima številne posledice tako za posamezne žrtve kot tudi za družbo. Prizadene na milijone žensk in otrok po svetu, ne glede na njihovo narodnost, starost, versko ali osebno prepričanje, družbeni položaj, telesne sposobnosti in spolno usmerjenost. Nasilje ni sprejemljivo!

Nasilje nad ženskami in otroki v družini velikokrat ni vidno, a to še ne pomeni, da se ne dogaja, saj je velikokrat skrito za štirimi stenami. Ženske in otroci nasilja v družini velikokrat ne prijavljajo zaradi strahu, sramu, neozaveščenosti, občutka lastne krivde in brezizhodnosti položaja ter zaradi groženj in maščevalnosti storilca. Nekatere žrtve mogoče niti ne vedo, kam po pomoč in kaj se bo zgodilo po prijavi nasilja, včasih pa razlog za vztrajanje v nasilnem odnosu izhaja iz družbene podobe 'popolne' družine in tradicionalne vloge ženske. Ženske - še posebej, če imajo otroke - se velikokrat nimajo kam umakniti ali pa zaradi socialne izoliranosti nimajo razvite mreže odnosov, ki bi jim lahko izven družine v tej situaciji nudili podporo in pomoč.

Da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč, je treba nasilje prijaviti. Žrtve lahko nasilje prijavijo takoj, ko se zgodi, lahko pa tudi kasneje, in sicer na:

  • telefonski številki policije za klic v sili 113 ali anonimni telefonski številki policije 080 1200
  • na lokalni policijski postaji,

Ker ženske in otroci pogosto nasilja ne prijavljajo, imajo v tem primeru neprecenljivo vlogo prijatelji, sorodniki, sošolci, sodelavci, sosedje, ki nasilje vidijo oz. slišijo in ga lahko tudi prijavijo, žrtvam pa tako nudijo konkretno pomoč in jih razbremenijo občutkov krivde.


NA OBMOČJU OBČINE VEČ INSTALACIJSKIH DEL NA SISTEMU VODOOSKRBE IN NOVIH OPTIČNIH POVEZAV

Po zaključku projekta SORIKO II, ko je občina letos še dodatno opremila nekatera naselja oz. dele naselij z novim vodovodnim omrežjem, sedaj Javno podjetje Hydrovod d.o.o. izvaja na območju Sodražice in Zamostca (Izber in Podgora) vključitev še štirih vodnih vrtin, s povezavo na novi sistem SORIKO. S tem se bo našim občanom zagotovilo količinsko stabilnejšo in kakovostno še boljšo pitno vodo. Dela, ki so se pričela v začetku preteklega tedna naj bi se zaključila predvidoma do konca tega tedna. Na območju del je začasno delno oviran promet, cesta v Zamostcu (med domom PGD in Podgoro) je zaprta.

V letošnjem poletju so telekomunikacijska podjetja (Telekom, Telemach) na območju občine Sodražica izvedla obsežna dela na širitvi optičnega omrežja (Globel, Podklanec, Gora in del Sodražice). Sedaj se s temi deli nadaljuje še na območju Vinic, Zapotoka, Zamostca, Sinovice in Preske ter na Podgorski cesti v Sodražici. Novo optično omrežje ponudniki telekomunikacijskih storitev gradijo samostojno, v veliki meri pa vključujejo kabelsko kanalizacijo, ki je bila sočasno zgrajena ob gradnji občinske infrastrukture v preteklih letih. Z novimi deli (graditvijo optičnega omrežja), ki se je pri nas začelo pred kakšnim letom, se na širšem območju občine pomembno izboljšuje telekomunikacijska povezanost ne le centra občine, ampak tudi večjega dela obrobja. Gradnja optičnega omrežja se bo nadaljevala tudi še v prihodnjem letu.


Arhiv novic

Razpisi

20. 11. 2020 9:00
Javno naznanilo o javni predstavitvi predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Sodražica

Rok: 20. 12. 2020 23:59

Na podlagi 12., 13. in 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) in 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno

... Preberi več >>

18. 11. 2020 14:30
POZIV ZA SODNIKA POROTNIKA

Rok: 27. 11. 2020 23:59

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih v Uradnem listu Republike Slovenije št. 160/2020, z dne 6. 11. 2020 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v

... Preberi več >>

16. 11. 2020 14:00
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Rok: 26. 11. 2020 18:00

Obveščamo vas, da je SPIRIT objavil JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVUIN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19. Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in t

... Preberi več >>

20. 10. 2020 7:00
Javni razpis za izvedbo del v naselju Žimarice pri rekonstrukciji državne ceste

Rok: 25. 11. 2020 10:00

Občina Sodražica in Direkcija RS za infrastrukturo sta objavili razpis za izvedbo del v naselju Žimarice pri rekonstrukciji državne ceste čez to naselje. Predmet razpisa je rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnikov za pešce, novogradnja m

... Preberi več >>

13. 10. 2020 7:00
JAVNI RAZPIS - P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Rok: 5. 1. 2021 23:59

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijsk

... Preberi več >>

4. 2. 2020 0:00
VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Rok: 31. 3. 2023 0:00

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z iz

... Preberi več >>

Arhiv razpisov