Aktualno

SPLOŠNO ZAPRTJE VRTCEV - IZJEME

Klub splošnemu zaprtju vrtcev, ki je posledica ukrepov Vlade RS za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, bo Vrtec pri OŠ Sodražica odprt za otroke, katerih starši morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo. Delovanje vrtca bo organizirano v minimalnem obsegu in je namenjeno zgolj tistim otrokom, katerih starši zaradi opravljanja dela nujno potrebujejo varstvo otrok, pa ga ne morejo zagotoviti na drug varen način. Vodstvo šole starše že obvešča o sprejetih ukrepih.


PRAVILNO ODLAGANJE OZ. RAVNANJE UPORABLJENIH ZAŠČITNIH SREDSTEV

Komunala Ribnica d.o.o. objavlja navodila za pravilno odlaganje uporabljenih zaščitnih sredstev: material za enkratno uporabo (rokavice, maske, robčki, halje) in odpadki oseb (ki kažejo znake bolezni, njeni negovalci, ali obolele osebe), se odložijo v plastično vrečko za smeti, ki je tesno oziroma neprodušno zaprta (zavezana ali zalepljena, iz vrečke naj bo iztisnjen zrak). Dobro zaprto vrečo je potrebno odložiti v zabojnik za preostanek odpadkov oz. mešane komunalne odpadke. Nikakor pa ti odpadki ne sodijo v druge zabojnike (zabojniki za embalažo, biološke odpadke ter druge zabojnike). Opisano navodilo za odlaganje velja izključno za gospodinjstva, trgovine ter podjetja. Zdravstvene institucije in DSO, se morajo glede odlaganja teh odpadkov, posluževati posebnih navodil, ki so predpisana za njihovo dejavnost.


Brezplačno cepljenje proti gripi v sezoni 2020/2021

Celjenje proti gripi v letu 2020/2021 se za vse prebivalce financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (cepljenje proti gripi je brezplačno).

Zdravstveni dom Ribnica želi občanke in občane spodbuditi, da se v čim večjem številu odločijo za cepljenje, ki bo prispevalo k manjši obolevnosti. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi.


PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU ODPOVEDANA

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku občine Sodražica, ki je bila načrtovana za 30. oktober 2020 in za katero je bilo predvideno, da si jo bo širša javnost lahko ogledala v neposrednem prenosu preko družbenih oz. družabnih omrežij, je odpovedana. 

Žal, navkljub veliki želji in prizadevanju, da osrednjo prireditev s podelitvijo občinskih priznanj izvedemo, občinskega praznika ne moremo praznovati tako kot smo ga načrtovali. Zdravje vseh je na prvem mestu. 

Odpovedana je tudi razstava ob 10 letnici smrti Draga Koširja To je moj les, katere odprtje je bilo predvideno v Galeriji Franceta Goršeta. 

Slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2020 in razstavo bomo izvedli, ko bodo razmere bolj naklonjene druženju. 


Potek vodnih dovoljenj za lastno oskrbo s pitno vodo

Občina Sodražica obvešča vse imetnike vodnih dovoljenj, da preverijo rok veljavnosti le teh. 

Večina izdanih vodnih dovoljenj v letu 2007 za lastno oskrbo s pitno vodo namreč poteče 31.12.2020. V primeru, da se iz enega vodnega vira oskrbuje več gospodinjstev je potrebno za vsako gospodinjstvo podati vlogo za podaljšanje. Vloga je dostopna na naslednji povezavi


Arhiv novic

Razpisi

22. 10. 2020 10:30
Poziv za predstavnike nevladnih organizacij za razvojni svet regije

Rok: 2. 11. 2020 16:00

Regijski NVO center je objavil poziv vsem nevladnim organizacijam, tj. društvom, zasebnim zavodom in ustanovam z območja JV Slovenije, da predlagajo 11 svojih predstavnikov v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-202

... Preberi več >>

13. 10. 2020 7:00
JAVNI RAZPIS - P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Rok: 5. 1. 2021 23:59

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijsk

... Preberi več >>

12. 10. 2020 7:00
Javni razpis za delovno mesto direktorja

Rok: 27. 10. 2020 23:59

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja. Več informacij je

... Preberi več >>

8. 7. 2020 15:30
Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Rok: 31. 10. 2020 23:59

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107 1. KDO?N

... Preberi več >>

4. 2. 2020 0:00
VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Rok: 31. 3. 2023 0:00

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z iz

... Preberi več >>

Arhiv razpisov