Aktualno

Obvestilo prestavitvi aktualnih razpisov

RC Kočevje Ribnica d.o.o. vas vabi, da se nam pridružite na predstavitvi aktualnih razpisov, ki bo 13. 8. 2020, s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi OOZ Ribnica, Vrvarska pot 3, Ribnica.

Predstavili bomo naslednje produkte:

  • subvencije za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti v naseljih, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev,
  • kredite za blažitev posledic epidemije SARS-COV-2,
  • spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu ter
  • javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme.

Predstavitev bo trajala približno 1 uro. Po tem bodo sledili individualni razgovori s potencialnimi kandidati za prijavo. Z nami pa se lahko dogovorite tudi za izdelavo same prijave. Svoj termin si lahko predhodno rezervirate na telefonski številki 01/8950 610.

Zaradi omejenega števila mest je prijava na dogodek obvezna. Prijavite se lahko preko elektronske pošte masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si ali telefona 01/8950 610, najkasneje do 12. 8. 2020.

 

Na dogodku bomo upoštevali preventivne ukrepe za preprečitev širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in sicer pred vstopom si je potrebno razkužiti roke, pred vstopom in ves čas zadrževanja v prostorih je obvezna uporaba ZAŠČITNE MASKE in ohranjanje razdalje med osebami vsaj 1,5 metra.


Obvestilo o razpisih Slovenskega regionalno razvojnega Sklada

Slovenski regionalno razvojni Sklad je v okviru proti-koronskih ukrepov v petek, 31. 7. 2020, objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih- B1. 

Prav tako je v petek, 31. 7. 2020 objavil Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi - A1.

V teku so še štirje razpisi: 

V pripravi pa je tudi javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev - PF2. Objava je planirana za konec avgusta.


Meritve najvišje dovoljene hitrosti

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v tednu od 08.08.2020 do 14.08.2020 skladno z letnim programom dela izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče


Obvestilo o delovnem času Podružnične lekarne Sodražica

Lekarna Ribnica obvešča, da bo danes, 7.8.2020 Podružnična lekarna Sodražica zaprta.


SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI

Občina Sodražica obvešča, da bo to soboto, 8. avgusta, od 8. do 12. ure potekala 'SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI'. Naprodaj bodo: domači siri, skuta, maslo (Kmetija Kocjančič), domači suhomesni izdelki, vse za žar - čevapčiči, vratovina, burger pleskavice (Kmetija Lah), domači med, cvetni prah (Jože Škulj) in domača kokošja jajca (Kmetija Osvald).

Zaradi preventive pred širjenjem okužbe s koronavirusom, upoštevajte medsebojno razdaljo med obiskovalci in ponudniki ter uporabljajte primerna zaščitna sredstva. Svetujemo, da nakup opravite v najkrajšem možnem času, brez dodatnega in nepotrebnega zadrževanja na tržnici.


Arhiv novic

Razpisi

5. 8. 2020 7:08
Podjetniško usposabljanje potencialnih podjetnikov - javni poziv za vključitev

Rok: 17. 8. 2020 23:59

Razvojni center Novo mesto išče potencialne podjetnike, ki jim bo omogočil mentorsko, svetovalno in finančno podporo pri razvoju njihove poslovne ideje. Objavljen je javni poziv za vključitev udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - P

... Preberi več >>

4. 8. 2020 10:15
Razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Rok: 9. 10. 2020 23:59

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospod

... Preberi več >>

4. 8. 2020 10:10
Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Rok: 15. 9. 2020 23:59

Javni sklad RS za podjetništvo objavlja razpis - Spodbude za mala srednja in velika podjetja (MSP) za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Predmet razpisa: Sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedb

... Preberi več >>

31. 7. 2020 12:00
Javni razpis za delovno mesto direktorja podjetja

Rok: 31. 8. 2020 23:59

Na podlagi 13., 14., ter 15. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Razvojni center Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje d.o.o., skupščina družbe na podlagi sklepa z dne 18. maja 2020, objavlja jav

... Preberi več >>

30. 7. 2020 12:00
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO

Rok: 20. 8. 2020 10:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, v skladu z 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samou

... Preberi več >>

9. 7. 2020 0:00
Javni poziv za uporabo Športne dvorane sodražica v sezoni 2020 - 2021, redna vadba

Rok: 21. 8. 2020 10:00

Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12, 49/13) objavljamo naslednjiJavni pozivza uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2020/2021 1. PREDMET POZIVA Predmet javnega poziva

... Preberi več >>

8. 7. 2020 15:30
Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Rok: 31. 10. 2020 23:59

Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107 1. KDO?N

... Preberi več >>

16. 6. 2020 7:16
RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2020

Rok: 31. 8. 2020 23:59

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) dne 16. 6. 2020 objavlja RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagra

... Preberi več >>

16. 6. 2020 7:00
PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE V KREKOV DOM

Rok: 31. 8. 2020 23:59

PREIMENOVANJE NEKDANJE ZADRUGE V KREKOV DOM Občinski svet Občine Sodražica je 4. junija 2020 na 11. redni seji sprejel sklep o začetku postopka za preimenovanje stavbe (nekdanja zadruga) na naslovu Trg 25. maja 15 v Sodražici v Krekov do

... Preberi več >>

3. 3. 2020 12:20
3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Rok: 15. 10. 2020 12:00

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražic

... Preberi več >>

4. 2. 2020 0:00
VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Rok: 31. 3. 2023 0:00

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z iz

... Preberi več >>

10. 1. 2020 13:15
JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020

Rok: 31. 8. 2020 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica JAVNI RAZ

... Preberi več >>

Arhiv razpisov