Aktualno

Obvestilo o prekinitvi dobave električne energije
Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v petek dne 15.2.2019 od 10:00 do 11:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBEL 05-03-02, GLOBEL 2. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.
 

Obvestilo o delovanju Lekarniške podružnice Sodražica
Lekarniška podružnica Sodražica obvešča, da bo zaradi spremenjenega delovnega časa splošne ambulante Sodražica lekarna v torek, 12.2.2019, izjemoma odprta od 8. do 15.ure.

Mobilna vstopna točka VEM oz. SPOT registracija
Razvojni center Kočevje Ribnica bo v občini Sodražici izvajal mobilno vstopno točko VEM oz. SPOT registracijo, ki podjetnikom in ostali zainteresirani javnosti omogoča naslednje brezplačne storitve:
- svetovanje pred registracijo s. p. ali d. o. o.,
- postopek ustanovitve s. p. in d. o. o.,
- postopek zaprtja s. p.,
- vnos sprememb v poslovni/sodni register,
- prijavo in odjavo zaposlenih v socialna zavarovanja (M1, M2, M3, M12),
- pridobitev informacij o aktualnih razpisih (viri financiranja poslovanja)
V občini Sodražica bo tako tudi v letu 2019 potekala mobilna vstopna točka VEM oz. SPOT registracija vsako prvo sredo v mesecu od 8.00 do 11.00 ure, v mali sejni sobi Občine Sodražica.
Naslednja mobilna vstopna točka VEM bo izjemoma druga sredo v mesecu - 13. februarja 2019.

3. javni poziv LAS
Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 31. 1. 2019 na svoji spletni strani objavil 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 450.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.
Več informacij na spletni strani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, podstran javni pozivi in v priponki. 
V prihodnjih tednih bodo pričeli z delavnicami, na katerih vam bodo predstavili javni poziv. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.

Smetenje ob javnih cestah in neodgovorno odlaganje odpadkov v naravno okolje
Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, v šolo ali po opravkih po naših cestah, lahko samo nemočno opazujemo, koliko pločevink, plastenk, ostankov embalaže hitre prehrane, itd. leži ob cesti (še posebej na odseku regionalne ceste R3 653, Sodražica - Hrib) in verjetno se vsi sprašujemo, kdo so posamezniki, ki jim ni mar za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje, ki kljub urejenem področju ravnanja s komunalnimi odpadki, brezvestno odvržejo iz avtomobila vse, česar ne potrebujejo.
Tudi sprehod v naravo nam velikokrat pokvari pogled na divje odlagališče, ki ga odkrijemo zgolj po naključju. In ob tem se seveda sprašujemo, zakaj nekdo odvrže smeti sredi gozda, daleč od urbanega naselja in daleč od zabojnikov, namenjenih za ločeno zbiranje odpadkov in daleč stran od zbirnega centra odpadkov? Zakaj bi odpadke sploh kam vozili, če pa jih izvajalec javne službe pride iskat k nam domov?
Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo trditi, saj o tem, kako pravilno ravnati z odpadki, preko različnih medijev obveščajo inšpekcijske službe, razna okoljevarstvena društva, javna komunalna podjetja in tudi občine. Temeljni problem torej ni v slabi obveščenosti, ampak verjetno v tem, da uporabnik odpadkov ne ločuje že pri izvoru, kar pomeni, da doma vse skupaj enostavno zapakira v vrečo in to odvrže … ja, nekje v naravi, tam, kjer ga nihče ne vidi …
Tako odvrženi odpadki kazijo naravo, kvarijo podobo našega kraja, zmanjšujejo kakovost bivanja in na žalost tudi turistične privlačnosti kraja. Predstavljajo tudi grožnjo okolju, posledično pa grožnjo tudi nam vsem, saj pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode in poslabšajo kakovost prsti.
Tovrstno smetenje terja sredstva za sanacijo, ki gredo iz davkoplačevalskega denarja. Na tem mestu ni odveč vprašanje, ali moramo 'pobiranje in čiščenje' teh odpadkov res plačati vsi, torej tudi tisti, ki z odpadki ravnamo odgovorno, torej vsi, ki jih ločujemo in odlagamo v za to namenjene zabojnike?
Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povzročitelja odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu jasno nalagajo pravne norme in kar bi mu morala nalagati predvsem vest. Poleg tega pa taisti izvirni povzročitelji odpadkov očitno zelo budno spremljajo akcije poostrenega nadzora pristojnih služb in se pridno učijo, kako čim bolj učinkovito zakriti svoje sledi, namesto da bi se naučili odgovornega ravnanja z odpadki.
Namen tega sporočila je opozoriti vse deležnike, da pravilno odlaganje in ločeno zbiranje odpadkov ni problem nekoga drugega, ampak naš skupni cilj. Zato je na mestu poziv vsem, ki odkrijete bodisi divje odlagališče v naravi ali opazite posameznike, ki brezvestno smetijo in nezakonito odlagajo odpadke v naravi, da o tem čimprej obvestite inšpekcijske službe, posameznike pa opozorite na nedopustno ravnanje.
Ker moramo za naravo skrbeti, saj tudi narava skrbi za nas. In ker je naša dolžnost, da otrokom zapustimo okolje, v katerem bodo lahko kakovostno živeli, dihali čist zrak in pili izvirsko vodo …
                                                                          
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Arhiv novic

Razpisi

15. 2. 2019 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Rok: 25. 2. 2019 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. išče sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž. Delovno razmerje bodo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujejo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelave ... Preberi več >>

28. 1. 2019 7:00
Javni poziv za imenovanje vaških odborov

Rok: 15. 3. 2019 23:59

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 5. člena Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS št. 76/11) objavlja naslednji   JAVNI POZIV Pozivamo občane, društva, politične stranke in druge organizacije, da posredujejo ... Preberi več >>

7. 1. 2019 7:00
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 14. 1. 2019 10:00

Skladno s 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS št. 78/99, 85/02, 63/08, 75/10, 72/17, 67/18) Občina Sodražica objavlja    JAVNI POZIV za posredova ... Preberi več >>

7. 1. 2019 7:00
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Lekarna Ribnica

Rok: 14. 1. 2019 10:00

Skladno s 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Ur. l. RS št. 88/01, 86/13, 47/16) Občina Sodražica objavlja    JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavo ... Preberi več >>

22. 10. 2018 0:00
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE

Rok: 29. 10. 2018 11:00

Občina Sodražica objavlja javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov, ki so vpisani v razvid sakralne dediščine, sofinanciranje gradnje sakralnih objektov, ki so nekoč že stali in bili kasneje porušeni, ter sofinaciranje na ... Preberi več >>

12. 9. 2018 7:00
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Rok: 20. 9. 2018 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

Arhiv razpisov