Aktualno

Meritev hitrosti

Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo med 23.10.2021 in 29.10.2021 skladno z letnim programom dela poostreno izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v Občinah Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.


SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI

Občina Sodražica obvešča, da bo v soboto, 23. oktobra, od 8. do 11. ure potekala 'SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI'. Naprodaj bodo: domači siri, skuta, maslo in jogurt (Kmetija Kocjančič), domači suhomesni izdelki in kranjske klobas (Kmetija Lah), kozje mleko, kozji sir, sirotka (Stanislava Rot), domača kokošja jajčka (Kmetija Osvald) ter domači med in cvetni prah (Ludvik Ambrožič).

Zaradi preventive pred širjenjem okužbe s koronavirusom, upoštevajte medsebojno razdaljo med obiskovalci in ponudniki ter uporabljajte primerna zaščitna sredstva. Svetujemo, da nakup opravite v najkrajšem možnem času, brez dodatnega in nepotrebnega zadrževanja na tržnici


SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI

Občina Sodražica obvešča, da bo v soboto, 9. oktobra, od 8. do 11. ure potekala 'SOBOTNA TRŽNICA V SODRAŽICI'. Naprodaj bodo: domači siri, skuta, maslo in jogurt (Kmetija Kocjančič), domači suhomesni izdelki in kranjske klobas (Kmetija Lah), kozje mleko, kozji sir, sirotka (Stanislava Rot), domača kokošja jajčka (Kmetija Osvald) ter domači med in cvetni prah (Ludvik Ambrožič).

Zaradi preventive pred širjenjem okužbe s koronavirusom, upoštevajte medsebojno razdaljo med obiskovalci in ponudniki ter uporabljajte primerna zaščitna sredstva. Svetujemo, da nakup opravite v najkrajšem možnem času, brez dodatnega in nepotrebnega zadrževanja na tržnici


17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Sinoči se je na svoji 17. redni seji sestal občinski svet Občine Sodražica. Obravnaval je 12 točk dnevnega reda. Prvotnim 11 točkam je na predlog župana dodal še dodatno točko - sklep o umiku obvoznic iz osnutka SD OPN 2.

Svetnici in svetniki so tako v drugi obravnavi obravnavali in sprejeli Odlok o pokopališkem redu in Odlok o skupni občinski upravi. Več o novostih, ki jih prinašata ta dva odloka je bilo napisanega pri poročilu prejšnje seje. V nadaljevanju so se seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna, kjer je župan predstavil realizacijo porabe v prvem polletju. Iz poročila izhaja, da je bilo do konca junija realizirano 43% obsega prihodkov in 37,5 % porabe. Glede na to, da prihaja pri finančni realizaciji v primerjavi z izvedbeno realizacijo do zamikov, ki so običajni in predvideni, je bila skupna ocena, da je bilo opravljeno delo v načrtovanem obsegu. Župan je občinski svet seznanil, da bo najverjetneje v drugi polovici leta prišlo pri nekaterih projektih do zamud oz. zakasnitve izvajanja, večina pa bo izvedena kot je načrtovano.

Občinski svet je na predlog župana sprejel sklep o umiku obvoznic iz predloga novele OPN (SD OPN 2), ki je bil sprejet na podlagi odziva javnosti v javni obravnavi. Svetniki so na predlog podžupana Andreja Pogorelca predlagani sklep še dopolnili z določilom, da se umestitev obvoznic določi v novem, posebnem postopku. Sicer se bo občinski svet o pripombah javnosti na predlog SD OPN 2 izrekel na izredni seji, predvidoma še ta mesec.

Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil tudi letošnje dobitnike občinskih priznanj in nagrade ter potrdil dodelitev naziva častnega občana. Priznanja in nagrade bodo podeljene na proslavi ob občinskem prazniku konec meseca.

V nadaljevanju so svetnici in svetniki obravnavali še nekaj pobud oz. vlog občanov. Na koncu pa je, kot je predpisano, župan s sodelavci odgovarjal na pobude in vprašanja svetnikom. Tokrat sta svoja vprašanja, ki so se nanašala na lokalno problematiko na Gori oz. v Zamostcu zastavila svetnika Franc Krže in Anton Prijatelj.

Pred začetkom seje je bila svetnicama in svetnikom predstavljena idejna zasnova ureditve poslovilnih vežic pred sodraškim pokopališčem. Predstavitev sta pripravila arhitekta Simona in Blaž Jereb iz Arhitekturnega biroja AB Jereb z Grosuplja, ki tudi projektirata idejno rešitev.


Slovenska vojska organizira med 18. in 29. oktobrom mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost 21 tudi na območju občine Sodražica

Slovenska vojska med 18. in 29. oktobrom, v podporo predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU, organizira skupno mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost - DRM2 EX21 (angl. Disaster Relief and Military Mobility). Osrednja vaja sil Slovenske vojske v letu 2021 je namenjena krepitvi pripravljenosti Slovenske vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji ter povezovanju na področju zagotavljanja varnosti z državami članicami EU, pridruženimi partnericami, zmogljivostmi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pomembnimi podjetji na področju mobilnosti in logistike (Luka Koper, DARS, Slovenske železnice).

V vaji bo sodelovalo 20 držav EU in partnerskih držav. Izvajala se bo na območju trinajstih slovenskih občin, med njimi tudi v Sodražici. Pri nas se bo izvedla na vodotoku Bistrica pri Lipovškemu mostu, kjer se bo simulirala porušitev mostu in postavitev lansirnega mostu za prehod enot. Več v izjavi za javnost SV.


Arhiv novic

Razpisi

22. 10. 2021 12:48
Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Rok: 27. 10. 2021 23:59

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Razpis ... Preberi več >>

8. 10. 2021 12:04
Javni razpis za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica v letih 2021 in 2022

Rok: 15. 6. 2022 23:59

Na podlagi 8. člena Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 105/21), Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS š

... Preberi več >>

6. 10. 2021 9:14
2. JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Rok: 30. 11. 2021 23:59

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja

... Preberi več >>

4. 2. 2020 0:00
VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Rok: 31. 3. 2023 0:00

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z iz

... Preberi več >>

Arhiv razpisov