Aktualno

Podpis dogovora o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in medregijskega pomena 'KROŠNJARSKA KOLESARSKA POT'
V petek, 12. aprila 2019, so v Sodražici župani občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica z Ministrstvom za infrastrukturo in koordinatorjema projekta Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. in Regionalno razvojno agencijo Zeleni Kras d.o.o. v Občini Sodražica, v gostilni Urška v Zamostcu, podpisali dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in medregijskega pomena, ki so ga poimenovali 'KROŠNJARSKA KOLESARSKA POT'.
Projekt je velikega pomena za sklenitev državnega omrežja kolesarskih povezav, da se sklene državna kolesarska povezava:
- G8 - Logatec-Cerknica-Ribnica
- R13 ­­- Cerknica-Stari trg pri Ložu-Ilirska Bistrica
- R14 - Podplanina (Osilnica)-Hrib-Loški Potok-Stari trg pri Ložu
in na ta način pokrije 'belo liso' dela regije JV Slovenija in dela Primorsko-notranjske regije.
Z vključitvijo tega projekta bo omrežje oblikovano, zasnovano in opremljeno tako, da se bodo kolesarski navdušenci lahko v prihodnje vozili po celotni regiji JV Slovenija z navezavo na Primorsko-notranjsko regijo.

Sodelovanje javnosti pri sprejemu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Na podlagi 4. odstavka 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica objavljamo Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, ki ga bo Občinski svet obravnaval na naslednji načrtovani redni seji, in sicer 25.4.2019. K predlogu odloka lahko zainteresirana javnost najkasneje do 18. 4. 2019 sporoči morebitne pripombe in predloge, ki jih bo predlagatelj odloka preučil in ob utemeljenosti vključil v odlok za obravnavo na občinskem svetu. 
Gradivo je obljavljeno na povezavi: https://sodrazica.si/predpisi-v-pripravi/

Enostavne spodbude malih vrednosti za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ali zadruge
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.
Do sedaj je objavljenih še 6 vavčerskih pozivov v pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z ostalimi različnimi vsebinami (vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma v letu 2019.
-        Vavčer za certifikate kakovosti,
-        Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
-        Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
-        Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
-        Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
-        Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.
MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA!
Oddajte vlogo
Na že objavljene javne pozive vavčerjev (dostopni so na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko MSP odda vlogo. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.
Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:
-        imajo sedež v Republiki Sloveniji,
-        se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
-        so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
-        imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
-        niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).
BREZPLAČNA pomoč pri pripravi vloge
Če imate glede vavčerjev še kakšna vprašanja, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS, predlagamo, da si jih ogledate.
Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. Za območje občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Osilnica, Kostel lahko pomoč dobite na: RC Kočevje Ribnica, Danijela Vukojević danijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si, ali na 041 759 762.

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v sredo, 10. 04. 2019, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Dobrepolje, Velike Lašče, Ribnica in Sodražica.

Obvestilo o delovanju Lekarniške podružnice Sodražica
Lekarniška podružnica Sodražica obvešča, da bo zaradi izobraževanja v torek, 9. in v sredo, 10. aprila 2019, zaprta.

Arhiv novic

Razpisi

18. 4. 2019 7:00
2. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Rok: 15. 10. 2019 12:00

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Ur. list RS, št. 14/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodraž ... Preberi več >>

3. 4. 2019 7:00
Razpis Hydrovoda d.o.o.o

Rok: 15. 4. 2019 23:59

Podjetje Hydrovod d.o.o. iščem sodelavca/ko na delovnem mestu monter m/ž. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev. Pričakujemo kandidate/ke s srednjo poklicno izobrazbo smeri strojništva in obdelav ... Preberi več >>

1. 3. 2019 10:00
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019

Rok: 1. 4. 2019 11:00

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega program ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2019

Rok: 1. 4. 2019 10:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 1. 4. 2019 12:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja   1. Proračunska sredstva Občine So ... Preberi več >>

1. 3. 2019 8:00
RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2019

Rok: 31. 7. 2019 8:00

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica na 3. redni ... Preberi več >>

Arhiv razpisov