Script support IE Browser

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 9 članov.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge splošne akte.

Člani Občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Sestava občinskih svetov

 • ZVONKO JANEŽ, Globel 12b, Sodražica
 • EVGEN ZAJC, Žimarice 71a, Sodražica
 • DRAGO KAREL ARKO, Kržeti 5, Sodražica
 • ERNEST PIRNAT, Zavrti 5, Sodražica
 • KARMEN KORDIŠ, Podgorska cesta 28, Sodražica
 • BRANKO ARKO, Prvomajska cesta 24, Sodražica
 • JELKA PAKIŽ, Vinice 23, Sodražica
 • ZDENKA LUŠIN, Zapotok 32, Ribnica
 • FRANC LESAR, Zamostec 15b, Sodražica

 

 

 • ZVONKO JANEŽ, Globel 12b, Sodražica
 • EVGEN ZAJC, Žimarice 71a, Sodražica
 • FRANC KRŽE, Petrinci 2, Sodražica
 • ERNEST PIRNAT, Zavrti 5, Sodražica
 • KARMEN KORDIŠ, Podgorska cesta 28, Sodražica
 • BRANKO ARKO, Prvomajska cesta 24, Sodražica
 • ANDREJ POGORELC, Vinice 32, Sodražica
 • ZDENKA LUŠIN, Zapotok 32, Ribnica
 • ANTON PRIJATELJ, Zamostec 34a, Sodražica

 Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

  

 • MIHA VESEL, Žimarice 13, Sodražica
 • FRANC KRŽE, Petrinci 2, Sodražica
 • ERNEST PIRNAT, Zavrti 5, Sodražica
 • KARMEN KORDIŠ, Podgorska cesta 28, Sodražica
 • ZVONKO JANEŽ, Globel 12b, Sodražica
 • ANTON MATELIČ, Zavrti 29, Sodražica
 • ANDREJ POGORELC, Vinice 32, Sodražica
 • BORUT TROHA, Zamostec 68, Sodražica
 • JOŽE KOS, Zapotok 28b, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

 

 • Marko Belaj, Žimarice 28, Sodražica
 • Jaka Debeljak, Kržeti 14, Sodražica
 • Jože Levstek, Prvomajska cesta 14, Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Tadej Levstek, Cesta Notranjskega odreda 9, Sodražica
 • Boštjan Mihelič, Globel 20, Sodražica
 • Andrej Pogorelc, Vinice 32, Sodražica
 • Borut Troha, Zamostec 68, Sodražica
 • Stjepan Hegeduš, Zapotok 13, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

 

 • Andrej Indihar, Žimarice 75, Sodražica
 • Peter Levstek, Petrinci 13, Sodražica
 • Anton Matelič, Zavrti 29, Sodražica
 • Jože Levstek, Prvomajska cesta 14, Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Boštjan Mihelič, Globel 20, Sodražica
 • Andrej Pogorelc, Vinice 32, Sodražica
 • Anton Prijatelj, Zamostec 34a, Sodražica
 • Anton Tanko, Zapotok 4a, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

 

 • Anton Klun, Žimarice 15a, Sodražica
 • Franc Krže, Petrinci 2, Sodražica
 • Blaž Milavec, Cesta Majde Šilc 14, Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Brane Košir, Prvomajska 22, Sodražica
 • Zvonko Janež, Globel 12b, Sodražica
 • Ludvik Debeljak, Male Vinice 2, Sodražica
 • Alojz Zabukovec, Zamostec 31, Sodražica
 • Jože Lavrič, Zapotok 38, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Zvonko Janež.

 

 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Zvonko Janež, Globel 12b, Sodražica
 • Franc Krže, Petrinci 2, Sodražica
 • Vinko Zajc, Žimarice 71a, Sodražica
 • Brane Košir, Prvomajska 22, Sodražica
 • Anton Matelič, Zavrti 29, Sodražica
 • Alojz Zabukovec, Zamostec 31, Sodražica
 • Ivan Lušin, Vinice 2, Sodražica
 • Anton Tanko, Zapotok 4a, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Zvonko Janež.

Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2022–2026

Mandat 2018–2022

Mandat 2014–2018

Odbori in komisije

Mandatno obdobje 2022 – 2026

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:

 • Zvone Janež - predsednik
 • Zdenka Lušin - članica
 • Drago Karel Arko - član

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA:

 • Brane Arko - predsednik
 • Jelka Pakiž - članica
 • Zvonko Janež - član

ODBOR ZA FINANČNE ZADEVE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM OBČINE:

 • Karmen Kordiš - predsednica
 • Branko Arko - član
 • Franc Lesar - član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO IN RAZVOJNE PROGRAME:

 • Evgen Zajc - predsednik
 • Karmen Kordiš - članica
 • Ernest Pirnat - član
 • Andrej Pogorelc - član
 • Franc Vesel - član

ODBOR ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PROSTORSKO PLANIRANJE:

 • Evgen Zajc - predsednik
 • Drago Karel Arko - član
 • Franc Lesar - član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

 • Ernest Pirnat - predsednik
 • Zdenka Lušin - članica
 • Jelka Pakiž - članica

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module