Script support IE Browser

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 66/18) in jo sestavljajo:

predsednica: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana,
namestnik predsednice: Jurij Košir, Zavrti 1, 1317 Sodražica,
član: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica,
član: Gregor Pirc, Globel 16, Sodražica,
član: Andrej Kos, Zapotok 28b, 1310 Ribnica,
namestnica člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica,
namestnica člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica,
namestnica člana: Simona Pintar, Vinice 27 a, 1317 Sodražica.

Lokalne volitve

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 7. 2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) razpisala Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojih za uporabo plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov volivcev

Sklep o določitvi volišč

 

Volilni odbori:

Poziv k imenovanju članov in predsednikov volilnih odborov

Soglasje člana volilnega odbora

 

Instruktivni obrazci za volitve župana in članov občinskega sveta:

Kandidatura za župana_instruktivni obrazec

Kandidatura za lokalne volitve - večinski volilni sistem_instruktivni obrazec

Organizator volilne kampanje_instruktivni obrazec

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za župana_vzorec

Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta_vzorec

Potrdilo o vložitvi kandidature za župana_vzorec

Potrdilo o vložitvi kandidature za člana občinskega sveta_vzorec

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur_seznam

Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po pošti_vzorec

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta_vzorec

Soglasje s kandidaturo za župana_vzorec

  

Uporabne povezave:
Državna volilna komisija
Ministrstvo za javno upravo

Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.97/07-uradno prečiščeno besedilo; 45/08, 83/12 in 68/17) na svoji 1. redni seji, dne 3. 10. 2019 sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica, ki bodo v nedeljo, 8. decembra 2019. Razpisujejo se nadomestne volitve za enega člana občinskega sveta občine Sodražica, in sicer za volilno enoto 7, ki obsega naselja: Zamostec, Preska in Sinovica. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 8. oktober 2019.

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 66/18) in jo sestavljajo:

predsednica: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana,
namestnik predsednice: Jurij Košir, Zavrti 1, 1317 Sodražica,
član: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica,
član: Gregor Pirc, Globel 16, Sodražica,
član: Andrej Kos, Zapotok 28b, 1310 Ribnica,
namestnica člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica,
namestnica člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica,
namestnica člana: Simona Pintar, Vinice 27 a, 1317 Sodražica.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 48/18. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 3. 9. 2018.

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 71/14) in jo sestavljajo:

predsednica: Maruša Pakiž Arko
namestnik predsednice: Jurij Košir
član: Vinko Zajc
namestnica člana: Lea Zajc
član: Gregor Pirc
namestnica člana: Anita Krajnc
članica: Frančiška Ambrožič
namestnik članice: Stanko Hočevar

Poročilo o izidu volitev

Uporabne povezave:
Državna volilna komisija
Ministrstvo za javno upravo

Občinska volilna komisija

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

eu sklad za regionalni razvoj 300x114

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module