Script support IE Browser

19. redna po vrsti je potekala v četrtek, 10. februarja v dvorani Gasilskega doma Sodražica.

Občinski svet je obravnaval in v 2. obravnavi soglasno sprejel Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami. Odlok določa način, pogoje, merila in ravnanje občine, kadar se njeno nepremično premoženje obremenjuje s služnostno ali stavbno pravico. Obremenitev se izvede s pogodbo, če obstaja interes dveh ali več oseb za pridobitev istih pravic na predmetni nepremičnini, pa se predhodno izvede postopek pogajanj. Zakonodaja dopušča možnost, da se nepremično premoženje oddaja v najem oz. se obremenjuje s služnostno ali stavbno pravico tudi brezplačno, ko se zasleduje javni interes.

Po skrajšanem postopku so svetnik sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških odborih. Leta 2011 sprejet Odlok o vaških odborih namreč določa zapleten sistem za izvolitev članov vaškega odbora v primeru, ko je kandidatov več kot je mest v posameznem vaškem odboru, kar novela rešuje s tajnim glasovanjem.

Župan je dal svetnikom v obravnavo tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica, ki je bil ravno tako sprejet po skrajšanem postopku. Po novem število Priznanj Občine Sodražica na letni ravni ne bo več omejeno na do tri priznanja. Novela tudi krepi vlogo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje pri pripravi končnega izbora kandidatov za podelitev posameznega priznanja.

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module