Script support IE Browser

V četrtek, 21. aprila 2022, se je na svoji 20. redni seji sestal Občinski svet Občine Sodražica, kjer je obravnaval 10 točk dnevnega reda. Najprej se je seznanil z namero sklenitve pisma o nameri za izvedbo projekta »dom starejših« v Sodražici, ki ga sklepata Občina Sodražica in Dom starejših občanov Grosuplje. Župan Blaž Milavec in direktorica DSO Metka Velepec Šajn sta svetnikom obrazložila projekt in pomen pridobitve tovrstne institucionalne oskrbe starejših v Sodražici ter svetnikom priporočila podporo. Pismo je sicer načelni akt, ki pa daje podlago skupnim prizadevanjem za izgradnjo in postavitev enote oskrbe starejših občanov v Sodražici. Občinski svet je soglasno podprl ta prizadevanja in sklenitev samega pisma o nameri, predhodno pa je k projektu poda soglasje tudi svet zavoda DSO Grosuplje.

V nadaljevanju so se svetnice in svetniki seznanili z letnimi poročili poslovanja javnih podjetij JP Hydrovod in JKP Komunala. Poročili sta podala direktorja obeh podjetij Antun Gašparac in Bojan Trdan.

Župan je nato občinskemu svetu predstavil zaključni račun Občine za leto 2021 in ga tudi obrazložil. Občina Sodražica je lansko leto zaključila z malenkostnim presežkom prihodkov nad načrtovanim obsegom za 1,4 %, kar predstavlja 2.539.305 evrov (veljavni proračun 2021 je predvideval 2.503.958 evrov). Razlog je nekoliko večji priliv transfernih prihodkov. Na področju porabe pa je bila realizacija za slabe 3 % nižja od načrtovane, tako da je odhodkovna stran znašala 2.453.913 evrov (načrtovano je bilo 2.527.966 evrov). Razlika je nastala zaradi več razlogov: nekaj zaradi nižjih stroškov kot je bilo predvideno, večji del pa zaradi zakasnitve izvedenih del in s tem posledično do prolongacije plačila. Pri nekaterih investicijskih projektih so določena dela imela zamudo ali pa so se prestavila celo v letošnje leto (zamude dobave materialov in izvedbe naročenih del v jeseni, nekoliko hitrejši nastop zime). Kljub temu je bil na splošno rezultat zelo dober, saj je bilo v veliki meri izvedeno vse, kar je bilo načrtovano, preloženo pa je do danes tudi povečini že narejeno.

V nadaljevanju je Občinski svet obravnaval predlog mnenja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) k imenovanju ravnateljice OŠ dr. Ivana Prijatelja. Svet zavoda OŠ Sodražica je namreč na Občinski svet Občine Sodražica naslovil vlogo za podajo mnenja k imenovanju ravnateljice za naslednje mandatno obdobje. Na razpis sta prispeli dve ustrezni prijavi, KMVVI pa je obe kandidatki povabila na predstavitev, ki so ji lahko prisostvovali tudi ostali člani občinskega sveta. Svetniki so sprejeli (z osmimi glasovi za in enim vzdržanim) predlog mnenja KMVVI, da sta obe kandidatki primerni za ravnateljico, obrazloženo mnenje pa bo posredovano na Svet zavoda šole.

Občinski svet je obravnaval tudi predloge Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občin.

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module