Script support IE Browser

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah, (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) župan pripravi in predloži občinskemu svetu predlog proračuna. Za pripravo proračuna, zlasti načrta razvojnih programov, se želi opreti tudi na mnenje občank in občanov, zato najavlja JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov porabe proračunskih sredstev (projektni predlogi in pobude) v naslednjem proračunskem obdobju (2023).

Predlogi bodo razvrščeni kot predlogi za investicijske projekte ali kot pobude za neinvesticijske programe. Predlogi bodo glede na izvršljivost in postavljeno vsakokratno prioritetno shemo vključeni neposredno v proračun za tekoče obdobje oziroma v načrt razvojnih programov za naslednja finančna obdobja.

Predloge lahko podajo prebivalci Občine Sodražica ter predstavniki pravnih oseb, ki delujejo na območju Občine Sodražica.

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo prispeli od 15. junija do 15. julija 2022 na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja, 1317 Sodražica, po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali neposredno na vložišče v tajništvu občine. Predlogi morajo biti označeni z navedbo, da gre za zbiranje predlogov v okviru javnega poziva.

Zbiranje predlogov je nezavezujoče za občino. Zaradi načela uravnovešenosti in drugih proračunskih pravil ter zakonskih določil si župan pridružuje pravico do kočne odločitve o vključenosti posameznega predloga v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Anonimno, nekonstruktivno ali celo žaljivo pisanje ne bo obravnavano v tem postopku.

Na uradni spletni strani bo objavljeno poročilo o prispelih predlogih, seznam upoštevanih predlogov ter seznam vključenih v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Poročilo bo vključeno tudi v obrazložitev predloga proračuna, ki bo podan v obravnavo občinskemu svetu.

mag. Blaž Milavec, župan

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module