Script support IE Browser

IMG 20220406 101804 0


Občina Sodražica skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo izvaja obsežen projekt obnove državne ceste skozi Žimarice. Malo manj kot 2 km dolg odsek ne vključuje le obnovo ceste, ampak tudi izgradnjo pločnika za pešce, meteorne kanalizacije (fekalna kanalizacija s čistilno napravo je bila zgrajena pred desetletjem) in javne razsvetljave, celovito obnovo vodovoda in vgradnjo telekomunikacijskih vodov. V sklopu projekta se gradijo tudi tri nova avtobusna postajališča, rekonstruirali se bodo tudi trije mostovi čez Bistrico in njenimi pritoki.
Pogodbena vrednost del je dobrih 2,2 mio evrov, ki pa se bo morala glede na podražitve nekoliko uskladiti. Dvig cen materialov in določenih storitev, zahtevnost samega projekta (gradnja ob prometu, zelo strnjeni del poselitve) in delno spreminjanje projekta so povzročile določene težave pri izvedbi, zlasti pa pri časovni dinamiki. Kljub temu se projekt preveša v zaključno fazo, sam projekt pa se končuje do začetka jeseni kot določajo tudi pogodbeni roki.

 


V sodelovanju z Občino Kočevje in s podporo evropskih kohezijskih sredstev smo od začetka leta v izvajanju izgradnje vodovodnega omrežja v Zamostcu. Projekt, z uradnim nazivom Oskrba s pitno vodo Sodražica II, predstavlja nadaljevanje projekta SORIKO. Predmet projekta je izgradnja novega vodovodnega omrežja v dolžini 1,3 km, s potrebno opremo (črpališča in hidropostaje). Vzporedno se je zgradilo tudi telekomunikacijsko omrežje.
Projekt, ki se zaključuje, je ocenjen na okoli 350.000 evrov, od katerih večji del (87%) predstavljajo nepovratna evropska oz. državna sredstva.
Zamostec s tem dobiva urejeno in stabilno vodooskrbno infrastrukturo. Na območju občine je po zaključku projekta v okviru javne oskrbe s pitno vodo vključeno skoraj 95 % prebivalstva.
V prihodnje se za Zamostec načrtuje tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se priklaplja na osrednjo čistilno napravo, ki je v neposredni bližini. Projektna dokumentacija za ta projekt je bila pripravljena že pred časom, Občina pa sedaj kandidira za podporna sredstva iz državnega oz. evropskega proračuna.

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module