Script support IE Browser

Občinski svet Občine Sodražica se je v četrtek, 6. 10. 2022, sestal na zadnji seji v tem mandatu in obravnaval je 13 točk dnevnega reda. Sprejel je Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta, ki obsega kar 123 členov, poleg tega pa vključuje tudi grafični del. Župan Blaž Milavec je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je po osmih letih novela prostorskega načrta vendarle sprejeta, obenem pa tudi razočaranje, da so postopki priprave trajali tako dolgo. Poudaril je, da novela OPN prinaša vendarle kar nekaj novosti, ki so dobre. Ne nepomembno je tudi, da je večji del pobud občanov vključenih v spremembo prostorskega načrta in da je načrt razvojno naravnavan. Podrobneje je spremembe in dopolnitve OPN predstavil pripravljavec dokumenta, Nejc Gosak iz Studia Formika.

Občinski svet je sprejel tudi Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2022, v predstavitvi pa je župan izpostavil težavno obdobje zaradi inflacije in nenormalno visokih cen ter dodal, da žal država ne sledi zakonskim določilom glede zagotovitve ustreznega obsega sredstev občinam, saj vsaj zaenkrat ni dvignila sredstev za občine v letu 2022v skladu rastjo cen. Obrazložil je, da bo kljub vsemu večina prihodkov realiziranih, je pa predlagano zaradi uravnoteženosti proračuna manjše znižanje odhodkov. Določene investicije se tako z Načrtom razvojnih programov prenašajo v prihodnje obdobje. Obrazložil je, da so prioriteta projekti, ki so v teku oz. so vezani tudi na sofinancerka sredstva, poleg tega pa se vztraja tudi pri drugih projektih, ki so vzporedni z državnimi projekti oz. vezani na državna ali evropska sredstva. Sočasno z obravnavo rebalansa so se svetniki seznanili tudi s polletnim poročilom.

Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) potrdil letošnje dobitnike občinskih priznanj, ki bodo podeljena na proslavi ob občinskem prazniku 28. oktobra. Prav tako na predlog KMVVI je bila imenovana Občinska volilna komisija Občine Sodražica za mandatno obdobje 2022 – 2026, ter izglasovan elektor za izvedbo volitev v Državni svet, ki bodo 23. in 24. novembra letos. Občinski svet je potrdil še Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica ter Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica. Na predlog Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem so svetniki obravnavali vloge za odkupe zemljišč oz. ureditev zemljiško knjižnih stanj. Župan je tokrat še zadnjič v tem mandatu odgovarjal na pobude in vprašanja svetnikom.

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module