Script support IE Browser

Občinski svet Občine Sodražica je pohitel z drugo redno sejo, ki je potekala 14 dni po konstitutivni seji, natančneje 16.12.2022. Glavni povod za takojšen sklic seje je bila obravnava predloga proračuna občine za leto 2023. Svetniki so se s predlogom proračuna seznanili že na sejah odborov, natančneje pa je proračun župan pojasnil na seji občinskega sveta. Svetnikom je predlagal proračun, s prihodki v višini 3.100.000 EUR, odhodkovni del pa je predviden v višini skoraj 3.265.000 EUR, pri čemer se načrtuje zadolževanje, skladno z zakonodajo in dejanskimi potrebami. Župan je pojasnil, da je zadolževanje predvideno izključno za investicijski del. Po sprejemu v 1. obravnavi je proračun dan v javno obravnavo z objavo na spletni strani. Na podlagi pripomb javnosti in svetnikov bo župan pripravil dopolnjeni predlog proračuna, ki bo v obravnavi na občinskem svetu predvidoma v začetku februarja.

Svetniki so po skrajšanem postopku obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta občine Sodražica ter Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica,  s katerimi se po 24 letih delno spreminjajo delovna telesa občinskega sveta. Potrebe in spremembe, ki jih je prinesel čas, namreč upravičujejo razdelitev sedanjega Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo v dva nova odbora, Odbor za finančne zadeve in upravljanje s premoženjem občine ter Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe. Svetniki so v nadaljevanju seje tudi že imenovali sestavi obeh odborov, ki bosta dejansko zaživela, ko bosta oba spremenjena akta po objavi v uradnem listu tudi stoplila v veljavo. Člani odbora za finančne zadeve in upravljanje s premoženjem občine bodo tako isti, ki so bili že imenovani v dosedanji Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, torej Karmen Kordiš kot predsednica ter Branko Arko in Franc Lesar kot člana. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe bo štel pet članov, sestavljali pa ga bodo Evgen Zajc kot predsednik ter Karmen Kordiš, Ernest Pirnat, Andrej Pogorelc in Franc Vesel kot člani, slednja dva kot zunanja člana.

Svetniki so v prvi obravnavi obravnavali tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, s katerimi se podrobneje določa namenskost zemljišč v coni na Pesku ter imenoval Petro Marn za predstavnico Občine Sodražica v svetu zavoda Lekarna Ribnica za naslednje mandatno obdobje. Svetniki so s sklepom odločali še o izvzemu javnega dobra, se seznanili s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2023 ter sprejeli program dela občinskega sveta za leto 2023.zastava 1 2 1000px

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module