Script support IE Browser

Občinski svet se je 16. februarja sestal na 3. redni seji občinskega sveta in obravnaval enajst točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi za delovanje Občine je bila obravnava dopolnjenega predloga proračuna Občine Sodražica za leto 2023. Predlog proračuna je bil, skladno z zakonodajo, predhodno dan v javno obravnavo, svetniki pa so se imeli možnost podrobneje seznaniti z večjimi projekti že v januarju, na seji Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe, v začetku februarja pa so dopolnjeni predlog proračuna obravnavala še ostala delovna telesa. Svetniki so tako soglasno sprejeli proračun za leto 2023, ki na odhodkovnem delu znaša 3.382.661 EUR, od tega pa predstavljajo investicijski odhodki 39%, tekoči transferi 32%, tekoči odhodki 26% in investicijski transferi 3%. Svetniki so tako podali soglasje tudi za najpomembnejše projekte, med katere v tekočem letu sodijo kanalizacija v Zamostcu, rekonstrukcija občinske ceste Vagovka-Kržeti, projektna dokumentacija za širitev vrtca in šole, vključno s športnimi površinami, dokončanje obnove državne ceste in pločnikov v Žimaricah, krožišče na Vinicah, vrtina na Gori, obnova ceste v Podklancu, projektna dokumentacija za enoto DSO v Sodražici in drugi. Svetniki so obravnavali in tudi sprejeli spremembe Odloka o občinskem prostorskem načrtu, s katerimi se v obrtni coni Pesek podrobneje določi prostorsko izvedbene pogoje. Sprejeta sta bila tudi letni program športa in letni program kulture občine za tekoče leto. Sredstva za programe športa in ljubiteljske kulture se ohranjajo na nivoju preteklega leta in bodo tudi tokrat razdeljena na podlagi javnega razpisa. Glede na potek mandatov, pa so bili imenovani tudi predstavniki občine v svetu zavoda OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, imenovan je bil nov Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter nadomestni član Razvojnega sveta regije JV Slovenije, saj je članstvo vezano na mandat funkcionarja lokalne skupnosti.

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module