Script support IE Browser

Občinski svet Občine Sodražica se je včeraj, v četrtek, 20. 04. 2023, sestal na svoji 4. redni seji v novem mandatu. Obravnaval je 11 točk dnevnega red in sprejel več sklepov oz. odločitev. Med pomembnejšimi zadevami, ki jih je obravnaval in sprejel, je zaključni račun občine za leto 2022. Zaključni račun s poslovnim poročilom je končno dejanje oz. dokument vsakokratnega proračuna. Župan je dolžan občinskemu svetu do sredine aprila podati predlog zaključnega računa za preteklo leto.

Občina Sodražica je lansko leto zaključila s proračunom v višini 3.148.416 evrov, od tega predstavljajo prihodki v višini 3.028.248 evrov, preostalo so prenešena sredstva predhodnega leta. Realizirano je bilo 94 % načrtovanega proračuna. Malenkostno nižji obseg prilivov je bil zabeležen na področjih nekaterih davkov (davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila) in nedavčnih prihodkov (globe in druge kazni, razna poplačila) ter kapitalskih prihodkov. Nasprotno so bili transferni prihodki, zlasti pridobljena sredstva iz evropskega in državnega proračuna, praktično v celoti počrpana. Obseg porabe smo zlasti v drugi polovici leta še dodatno racionalizirali, zato je bil kljub podražitvam za 6 % nižji od predvidenega. Vse ključne dejavnosti, javne službe in programi so bili kljub temu ustrezno financirani, prav tako načrtovane investicije. V manjšem delu so bila pri nekaterih investicijskih projektih prolongirana plačila, če naročene storitve niso bile še v celoti izvedene, oz. so bila dogovorjena podaljšanja. V primerjavi s predhodnim letom, to je leto 2021, je bil realiziran bistveno višji proračun, na investicijskem delu, ki je lani predstavljal 42% celotnega proračuna, kar za trikrat. Za slednje je razlog izvajanje dveh velikih in za našo občino pomembnih projektov: Obnovo ceste skozi Žimarice in Oskrba s pitno vodo SORIKO – vodovod Zamostec ter številnih manjših.

V okviru zaključnega računa se je občinski svet seznanil še s poslovnim poročilom za preteklo leto. Župan je predstavil okoliščine, ki so narekovale poslovanje občine, zlasti visoko inflacijo in dvig obrestnih mer ter pomanjkanje ustreznih izvajalcev. Zaradi konca epidemije se je vrnilo tudi javno življenje v stare tokove, v večini so se ponovno izpeljali številni dogodki in prireditve, ki smo jih poznali pred korono. Zahvaljujoč dobremu socialnemu in ekonomskemu stanju lokalnega gospodarstva in prebivalstva ni bilo še zaznati opaznejših težav zaradi visokih podražitev na področju energentov in dela (plač).

Občinski svet je v nadaljevanju imenoval člane osmih vaških odborov in enega krajevnega (Sodražica). V odbore so bili imenovani naslednji člani: Vaški odbor Globel: David Janež,  Anton Košir, Miroslav Oražem, vsi iz Globeli; Vaški odbor Podklanec: Mihael Šega, Janez Košmrlj, Danica Palčič, vsi iz Podklanca; Vaški odbor Gora: Peter Levstek, Petrinci, Anton Car, Kržeti, Ludvik Arko, Kračali, Janko Gornik, Janeži, Miloš Antončič, Betonovo; Vaški odbor Žimarice: Branko Benčina, Hinko Klun, Bojan Kovačič, Ivan Gornik, Nuša Černe Indihar, vsi Žimarice, različni zaselki; Vaški odbor Zamostec: Franc Šilc, Peter Pakiž, Miško Glavonjič, Jože Vesel, Marta Mihelič, iz različnih zaselkov v Zamostcu, ter Janez Kožar, Sinovica; Vaški odbor Vinice: Alojz Pintar, Draško Vidovič, Egidij Prijatelj, vsi iz Vinic; Vaški odbor Lipovšica: Milan Arko, Jaka Marolt, Andrej Štupica, vsi Lipovšica, Boštjan Debeljak, Male Vinice, ter Ivan Mestek, Travna Gora; Vaški odbor Zapotok: Anton Tanko, Vladislav Lušin, Ivan Kožar, Matija Puželj, vsi iz Zapotoka, in Krajevni odbor Sodražica: Bojan Trdan, Zavoda, Franc Vesel, Zavrti, Metod Pucelj, Kurirska cesta, Miha Mihelič, Jelovec, Franci Oražem, Hosta, Andrej Zajc, Na pesek, Marko Košir, Prvomajska cesta.

Občinski svet je tudi imenoval podžupana Ernesta Pirnata v svet lokalnih skupnosti CSD. Svetnice in svetniki so poleg navedenega sprejeli še redakcijski popravek OPP Mala gora in obravnavali nekaj predlogov s finančnega in premoženjskega področja.

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module