Script support IE Browser

Ob robu praznika dela

Občina Sodražica sodi med razvitejše občine (koeficient razvitosti je 1,07), kar nas uvršča v zgornjo tretjino. Tudi na področju zdravja, zlasti umrljivosti smo boljši od državnega povprečja. Stopnja brezposelnosti je že več kot desetletje pod državnim povprečjem, lansko leto pa je padla na rekordno nizko, saj je brezposelnih v celi občini le 23 oseb (3,2 %, leta 2021 pa 4,9 %). To je tudi najnižja stopnja brezposelnosti na širšem območju. Zanimivo je, da je dve tretjini brezposelnih moških, večinoma nad 55, verjetno največ zaradi čakanja na upokojitev. Zaradi visoke zaposlenosti oz. delovno aktivnih prebivalcev se lokalno gospodarstvo, kakor tudi javni sektor, sooča s pomanjkanjem ustreznega kadra.

Kljub dobro stoječemu lokalnemu gospodarstvu, kar se odraža v zadnjih nekaj letih v nekoliko višjih plačah, pa le – te še vedno zaostajajo za državnim povprečjem. Velika zaposlenost v drobnem gospodarstvu in obrti je vsaj delno tudi razlog za statistično gledano slabše plačilo od državnega povprečja, dejansko pa so zaslužki najbrž nekoliko višji. Drug pomemben izziv je premalo kakovostnih oz. bolje plačanih delovnih mest v občini. To se delno kompenzira z zaposlitvami v bližnji Ribnici in Ljubljani, saj je razdalja do teh delovnih destinacij (če odmislimo prometne zastoje) tudi za slovenske razmere ugodno kratka. Večji del lokalnih zaposlitev temelji na obrti in dopolnilnih dejavnosti ter samostojnih podjetnikih in manjših gospodarskih družbah, ki sicer tudi v slovenskem merilu povečini dobro poslujejo. Največji zaposlovalec v občini pa je Osnovna šola in vrtec, ki zaposlujeta preko 80 oseb.

Delovno okolje se pri nas postopno izboljšuje. Bolezni in poškodb iz dela je, če izvzamemo zatečeno stanje na področju azbestoze, vsako leto manj (se izboljšuje). Trenutno torej ni zaznati kakršnih koli poslabšanj pri zdravju delavcev, ostaja lahko potencialno tveganje pri zaposlenih delavcih v podjetjih, ki obdelujejo umetne snovi (Fibran, Fragmat). Poleg visoke zaposlenosti je na žalost še vedno nekoliko višja stopnja bolniške odsotnosti iz dela. Žal je nadpovprečna tudi poraba zdravil za duševne bolezni in umrljivost zaradi samomora, kar pa ni povezano (izključno) zaradi razmer in pogojev dela, ampak so tu vplivnejši drugi dejavniki.

Splošna ocena izkazuje, da smo prebivalci občine Sodražica nadpovprečno delovno aktivni, da imamo pri tem vsaj solidne delovne razmere. Plačilo za delo pa je še vedno podpovprečno glede na državno raven (nasprotno pa smo v regiji med boljšimi). Z izboljševanjem delovnih razmer, še boljšim plačilom in več kakovostnih delovnih mest (tudi v smislu zelenega prehoda in digitalizacije), se bo zagotovo še dodatno izboljšalo zadovoljstvo zaposlenih. Drugo vprašanje pa je dolgoročna odvisnost od globalnih ekonomsko socialnih sprememb, na kar imamo lokalno gledano omejen vpliv.

Več na:

- Analiza trga dela v letu 2022 za Občino Sodražica, RC Kočevje Ribnica, februar 2023;

- Zdravje v občini 2023, Sodražica, Nacionalni institut za javno zdravje, april 2023, https://obcine.nijz.si.

 

Foto: Obisk ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spomladi 2022 v podjetju Pletilnica, d.o.o.

Obisk ministra za delo družino socialne zadeve in enake možnosti spomladi 2022 v podjetju Pletilnica d.o

 

 

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
21
24
25
26
27
28
29
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module