Script support IE Browser

S terenskim ogledom našega vodovodnega omrežja opažamo, da je tudi na področju naših občin vse več porabnikov, ki imajo ob svojih hišah večje ali manjše bazene. Ker prihajamo v poletni čas, ko je uporaba bazenov aktualna, je vse več vprašanj okrog polnjenja teh bazenov. Naj takoj poudarimo, da količine vode za polnjenje bazenov ne predstavljajo nobenih težav za naše sisteme za oskrbo s pitno vodo. Pretežni del bazenov je sorazmerno majhne prostornine in se z lahkoto napolni z vodo iz interne vodovodne napeljave posameznega porabnika, saj se 1m3 vode preko ''domače pipe'' napolni približno v 1 uri. Takšen način polnjenja prinaša tudi pozitivni učinek izpiranja in čiščenja interne inštalacije. Polnjenje bazena pa hkrati ni ovira za normalno oskrbo s pitno vodo  vseh ostalih potreb porabnikov.

Nikakor pa ni dovoljeno samovoljno polnjenje bazenov z vodo iz bližnjih hidrantov, ki so postavljeni na vodovodnem omrežju. Skladno z veljavnimi občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo je takšno početje kaznivo, ker se z njim ogroža izvajanje varne oskrbe s pitno vodo. Hidranti imajo svoj namen in le-te lahko, poleg naših delavcev, uporabljajo samo gasilci ob intervencijah. Nestrokovna uporaba hidrantov lahko povzroči mnoge nevšečnosti pri oskrbi s pitno vodo, kot npr.:

  • dvig usedlin v ceveh, ki vodijo do hidranta, kar povzroči motno in potencialno tudi oporečno vodo pri porabnikih v bližini tega hidranta,
  • pretoki v sistemu se enormno povečajo, kar lahko povzroči podtlake v sistemu, ti podtlaki pa porušijo avtomatiko sistema regulacije tlaka in posredno motnjo pri redni oskrbi porabnikov s pitno vodo,
  • nepravilno zaprtje hidranta lahko povzroči hidravlični udar. Močno se povišajo tlaki v vodovodnem sistemu, kar lahko povzroči okvaro na cevovodu, še posebej pri starejšem vodovodnem omrežju. Na posledice nenadnega povišanja tlakov v omrežju niso imuni niti hišni priključki, kjer tudi lahko pride do okvare.

Prav tako je prepovedano polnjenje bazenov s cisternami, ki se predhodno nedovoljeno polnijo iz javnega vodovoda. Res je neresno investirati precejšnja finančna sredstva v nabavo bazena in vse pripadajoče opreme ter potem iskati vse možne načine, kako prihraniti pri plačilu vode za polnjenje bazena. Voda je pri investiciji v bazen zagotovo najmanjši strošek.

Če pa imajo posamezni porabniki bazen s prostornino vsaj 60 m3 ali več, pa predlagamo, da nas pokličejo na dežurno tel. številko 051 319 800 in se bomo dogovorili, kako najlažje napolniti tudi te bazene. Poletni čas je zaradi ugodnih vremenskih pogojev najprimernejše obdobje za izvajanje investicijskih del na naši vodovodni infrastrukturi in takrat so naši sodelavci najbolj zasedeni. Kljub temu vedno poskušamo zadovoljiti želje naših porabnikov, če je le-to možno in izvedljivo, ob dejstvu, da ima zagotovitev nemotene oskrbe vseh porabnikov s pitno vodo vedno prioriteto pred izvedbo ostalih nalog.

Hvala za razumevanje!

Hydrovod d.o.o.

bazen

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module