Script support IE Browser

Včeraj, 28. septembra, se je Občinski svet sestal na 6. redni seji, na kateri je obravnaval in potrdil Rebalans proračuna Občine Sodražica za leto 2023 ter se seznanil s Polletnim poročilom o poslovanju občine. Župan je obrazložil, da je eden glavnih razlogov za sprejem rebalansa prolongacija projekta Kanalizacija Zamostec v leto 2024, saj občina še vedno čaka na odločitev pristojnega ministrstva o sofinanciranju. Ob tem se na poslovanju občine odraža tudi inflacija, dvig stroškov tekočega poslovanja in višje cene blaga in storitev na trgu.

Občinski svet je obravnaval in po razpravi tudi potrdil Sklep o cenah DOLB Sodražica. Blaž Kovačič, višji svetovalec za infrastrukturo in gospodarske dejavnosti na Občini Sodražica, je svetnike seznanil s cenami v sosednjih občinah in drugod. Ob tem je bilo ugotovljeno, da so zaenkrat cene daljinskega ogrevanja v Sodražici med nižjimi.  

Svetniki so na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejeli sklep, s katerim se letos podelijo štiri Občinska priznanja in ena Zlata plaketa Občine Sodražica. Prejemnikom bodo priznanja podeljena na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo letos 27. oktobra, ob 19. uri v Športni dvorani Sodražica.

Na predlog mandatne komisije so svetniki so Metoda Puclja za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov, ki je navedeno funkcijo opravljal že do sedaj. Občinski svet je obravnaval tudi vloge občanov s področja komunalnih zadev in prostorskega planiranja ter sprejeli Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2023.

Ob koncu seje so svetniki sprejeli še sklep, da se odpovedujejo sredstvom sejnine za 6. redno sejo v korist poplavljeni petčlanski družini iz Ljubnega ob Savinji, ki se ob tem sooča tudi s hudo redko boleznijo svojega najmlajšega otroka. S tem so se pridružili zaposlenim v sodraški občinski upravi, ki bodo za isti namen donirali sredstva eno-dnevnega zaslužka. Skupaj bo tako družini nakazanih blizu 1000 EUR.

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module