Script support IE Browser

Občinski svet je v četrtek, 14. 12. zasedal na 7. redni seji in obravnaval ter sprejel Proračun Občine Sodražica za leto 2024, Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini Sodražica, Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika  o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica, Letni program športa za leto 2024, Letni program kulture za leto 2024, Predloge Odbora za finančne zadeve in upravljanje s premoženjem občine ter Program dela Občinskega sveta 2024.

Predlog proračuna za naslednje leto je župan že predstavil na izredni seji konec novembra, potem so ga obravnavali na delovnih telesih občinskega svet. Predlog je bil v tem času dan tudi v javno obravnavo. Dopolnjeni predlog proračuna tako vključuje sprejete predloge z vseh obravnav in upošteva spremembe ocen vrednosti posameznih zadanih nalog ter prenos sredstev oz. obveznosti z letošnjega leta. Proračun občine Sodražica je tako visok malo manj kot 3 milijone in pol, točneje 3.440.655 evrov. Končni proračun je za 3,7 % višji od prvotnega predloga, razliko pa v večini predstavlja prenos finančnih sredstev z letošnjega leta v naslednje. Predvidena je tudi možnost zadolžitve za izvedbo investicijskih projektov do višine 200.000 evrov. Z dopolnjenim predlogom se zvišujejo investicijski odhodki in investicijski transferji, v glavnem zaradi zaključevanja del, ki so bila že začeta v tem letu. Investicijski del proračuna je torej visok 1.271.453 evrov, kar predstavlja 37 % proračuna. Glavni projekti, ki so predvideni za izvedbo, predstavljajo že nekaj časa pričakovan pričetek izgradnje kanalizacije v Zamostcu in obnova občinske ceste na Gori. Kar nekaj sredstev je predvidenih tudi za novo vodovodno povezavo med Kračali In Petrinci in izgradnja manjšega odseka kanalizacije v Vinicah, v sklopu rekonstrukcije križišča. Spomladi se načrtuje zaključek obnove ceste in gradnja novega mostu čez Bistrico v Podklancu. Načrtuje se tudi komunalna ureditev ulice pod Hosto. Kar nekaj sredstev se bo namenilo tudi pripravam novih projektov in nakupom nepremičnin za izvedbo predvidenih projektov. Župan je občinski svet spomnil tudi na pričetek pomembne investicije, to je izgradnja enote DSO v Sodražici, ki se sicer več ne vodi kot občinski, ampak državni projekt. Sicer pa je po mnenju župana proračun ocenjen kot dober kompromis glede na razpoložljiv denar na eni strani ter vsemi naloženimi obveznosti in številnimi potrebami občanov na drugi strani. Opozoril je na zahtevne pogoje, ki jih narekuje domača in globalna politična in gospodarska situacija. Zato je pomembno, da je proračun uravnotežen in vzdržen glede obremenitve lokalnih javnih financ, hkrati pa tudi še dovolj razvojen, saj je dobra tretjina proračuna namenjan investicijskim programom.

Dopolnitve Pravilnika o pomoči mladim za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja prinašajo spremenjen rok za prijavo stalnega prebivališča v nepremičnini, ki jo upravičenec kupi za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja. V primeru, da gre za nevseljivo nepremičnino, se lahko ob utemeljenih okoliščinah rok prijave prebivališča podaljša iz šestih mesecev na do pet let. Z dopolnitvami Pravilnika  o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica se povečuje število razpisanih pomoči, med drugim možnost nakupa rabljene mehanizacija, sofinanciranje stroškov vzpostavitev trajnih nasadov in sofinanciranje nakupa opreme za krmišča za živino. Ob tem se zaostruje pogoje za pridobitev subvencije, in sicer se zasleduje cilj, da je do subvencij upravičen tisti, ki aktivno kmetuje. Sprejeta Letni program športa in Letni program kulture za leto 2024 bosta podlaga za objavo razpisa in delitev sredstev društvom in organizacijam, ki delujejo na teh dveh področjih.

7.redna seja 14.12.2023

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module