Script support IE Browser

Sinoči se je na svoji 17. redni seji sestal občinski svet Občine Sodražica. Obravnaval je 12 točk dnevnega reda. Prvotnim 11 točkam je na predlog župana dodal še dodatno točko - sklep o umiku obvoznic iz osnutka SD OPN 2.

Svetnici in svetniki so tako v drugi obravnavi obravnavali in sprejeli Odlok o pokopališkem redu in Odlok o skupni občinski upravi. Več o novostih, ki jih prinašata ta dva odloka je bilo napisanega pri poročilu prejšnje seje. V nadaljevanju so se seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna, kjer je župan predstavil realizacijo porabe v prvem polletju. Iz poročila izhaja, da je bilo do konca junija realizirano 43% obsega prihodkov in 37,5 % porabe. Glede na to, da prihaja pri finančni realizaciji v primerjavi z izvedbeno realizacijo do zamikov, ki so običajni in predvideni, je bila skupna ocena, da je bilo opravljeno delo v načrtovanem obsegu. Župan je občinski svet seznanil, da bo najverjetneje v drugi polovici leta prišlo pri nekaterih projektih do zamud oz. zakasnitve izvajanja, večina pa bo izvedena kot je načrtovano.

Občinski svet je na predlog župana sprejel sklep o umiku obvoznic iz predloga novele OPN (SD OPN 2), ki je bil sprejet na podlagi odziva javnosti v javni obravnavi. Svetniki so na predlog podžupana Andreja Pogorelca predlagani sklep še dopolnili z določilom, da se umestitev obvoznic določi v novem, posebnem postopku. Sicer se bo občinski svet o pripombah javnosti na predlog SD OPN 2 izrekel na izredni seji, predvidoma še ta mesec.

Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil tudi letošnje dobitnike občinskih priznanj in nagrade ter potrdil dodelitev naziva častnega občana. Priznanja in nagrade bodo podeljene na proslavi ob občinskem prazniku konec meseca.

V nadaljevanju so svetnici in svetniki obravnavali še nekaj pobud oz. vlog občanov. Na koncu pa je, kot je predpisano, župan s sodelavci odgovarjal na pobude in vprašanja svetnikom. Tokrat sta svoja vprašanja, ki so se nanašala na lokalno problematiko na Gori oz. v Zamostcu zastavila svetnika Franc Krže in Anton Prijatelj.

Pred začetkom seje je bila svetnicama in svetnikom predstavljena idejna zasnova ureditve poslovilnih vežic pred sodraškim pokopališčem. Predstavitev sta pripravila arhitekta Simona in Blaž Jereb iz Arhitekturnega biroja AB Jereb z Grosuplja, ki tudi projektirata idejno rešitev.

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
5
6
8
9
10
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
27
28
29
30
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module