Script support IE Browser

Občina Sodražica je sprejela septembra 2022 SD OPN2. Na območju EUP – CU sprejeti akt predvideva regulacijo največje etažnosti in gabaritov do višine 14,0m.

Pri projektiranju objekta DSO se je v fazi PZI izkazalo, da ni možno upoštevati višine 14,0m predvsem zaradi upoštevanja posameznih Pravilnikov za projektiranje take vrste objektov. V EUP – CU je tudi svojevrstna stavba cerkev z zvonikom, ki predstavlja velik odklon od definirane višine objekta.

Zaradi okoliščin, ki so se spreminjale v času postopka noveliranja OPN in, ki jih v času priprave novele OPN ni bilo mogoče še povsem oceniti, je potrebno dodatno zaradi možnega konflikta v prostoru podrobneje določiti posamezne prostorske izvedbene pogoje.

V prostorski enoti EUP So 026, So 029, So 030 in So 036  v Prilogi 1, ki je sestavni del Odloka se dodatno določi pogoje za  gradnjo objektov kot ga določa namenska raba CU v osnovnem Odloku.

V skladu s postopkom spreminjanja in dopolnitev Odloka OPN 4 je potrebno dokument javno razgrniti. Dokument se javno razgrni na spletni strani Občine Sodražica. Čas razgrnitve ne sme biti krajši od 15 dni.  Javna razgrnitev bo trajala v času med 13. 2. 2024 in 28. 2. 2024.

Vsa zainteresirana javnost bo imela v tem obdobju možnost pregleda dokumenta in podati pripombe.  

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (SD OPN 4 Sodražica)

PRILOGA 1 – POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTORA

VLOGA ZA PRIPOMBO NA RAZGRNITEV

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
21
24
25
26
27
28
29
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module