Script support IE Browser

Občinski svet Občine Sodražica je v četrtek, 7.3., zasedal na 8. redni seji in obravnaval deset točk dnevnega reda. Po spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sodražica in Poslovnika Občinskega sveta je na seji Občinski svet sprejel uradni prečiščeni besedili za oba akta, ki bosta tudi objavljena v Uradnem listu RS. Tekom priprave projektne dokumentacije za enoto doma starejših občanov v Sodražici se je izkazalo, da je potrebno v Občinskem prostorskem načrtu na določenih območjih centralnih dejavnosti spremeniti višino objekta, potreba po spremembi višine pa se kaže tudi pri projektiranju cerkvenega zvonika. V ta namen je Občina, skladno z Zakonom o urejanju prostora, dala v javno obravnavo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, predlogov oz. pripomb s strani javnosti pa ni bilo podanih. Svetniki so tako potrdili po Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN 4).

Občinski svet je, potem ko je Občina objavila javni poziv za kandidiranje oz. podajo predlogov za člane uredništva, odgovornega urednika in člane programskega sveta, soglasno sprejel sklep, s katerim je za naslednje mandatno obdobje štirih let v programski svet imenoval Tadeja Košmrlja, Nadjo Zobec Krže, Slavko Tanko, Jeleno Žurga Mihelič in Lano Košir. V uredniški odbor pa so bile imenovane Nina Pirc Vovčko kot odgovorna urednica ter Petra Marn in Darja Vetrih kot članici. Občinski svet je na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel sklep, s katerim je predlagal dva člana Občinskega sveta v Svet za varnost občanov, ki ga sicer imenuje župan. Svet za varnost občanov je ustanovljen z občinskim odlokom in opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje splošne varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti in preventivnemu delovanju občine, drugih javnih ustanov in občanov.

Svetniki so na seji obravnavali dve vlogi za finančno podporo in ob tem podprli sofinanciranje projekta igrano-dokumentarnega filma o Magdaleni Gornik »Okronana«, ki je bil nedavno tudi predstavljen v župnijski cerkvi. Občinski svet je obravnaval še sklepa o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine ter razpravljal o pobudah in vprašanjih svetnikov. Ob koncu seje, ki jo je vodil podžupan Ernest Pirnat, so se svetniki seznanili z umikom kandidature kandidatke za direktorico Lekarne Ribnica, za katero je občina Sodražica že podala soglasje, svetniki pa so razpravljali tudi glede poslovanja Lekarne Ribnica.

Sodraзica zastava 500px 300x150

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
21
24
25
26
27
28
29
31

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module