Script support IE Browser

Skladno s 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (Ur. l. RS št. 78/99, 85/02, 63/08, 75/10, 72/17, 67/18) Občina Sodražica objavlja

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.

Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki staršev. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov občinske uprave oziroma občanov posameznih naselij šolskega okoliša.

Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.

Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 191/20, 159/22) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanj Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate.

Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. Mandat člana sveta traja štiri leta in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma.

Predlog za imenovanje, ki vsebuje ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča kandidata, skupaj z izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo ter predstavitev dela predstavnika v svetu zavoda in navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik, posredujte na naslov:

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , vsakokrat s pripisom: »predlog – svet šole«.

Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 19. 1. 2023 do 11. ure.

 

Datum: 6. 1. 2023

Številka: 041-9/22

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zvonko Janež l. r.

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module