Script support IE Browser

Ministrstvo za Notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je 6. 9. 2023 posredovalo reprezentativnim združenjem občin poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov (v nadaljevanju: senati).

Reševanje pritožb zoper delo policistov se na MNZ izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot člana senata. Predstavnike javnosti na predlog lokalnih skupnosti imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev v občini, in sicer Občina Sodražica tako  predlaga enega predstavnika.

Občina Sodražica lahko glede na število prebivalcev predlaga ministru v imenovanje enega predstavnika javnosti.

Za predstavnika javnosti v senatih je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki:

  • ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
  • ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
  • ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke,

Za predstavnika javnosti se pričakuje:

  • da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
  • da aktivno obvlada slovenski jezik in
  • da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih oz. v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

Pisni predlog za kandidata mora poleg soglasja kandidata obsegati najmanj naslednje podatke kandidata: ime in priimek, naslov, telefonska številka oz. e-naslov.

Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina, prav tako se jim povrnejo prevozni stroški.

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo skladno s pozivom prispeli na sedež Občine Sodražica, , do 21. 9. 2023 do 15. ure, in sicer na naslov: Občina Sodražica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zvonko Janež l. r.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module