Script support IE Browser

Svet zavoda Lekarne Ribnica, na podlagi 17. člena statuta Javnega zavoda Lekarne Ribnica, objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja/-ice zavoda.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan/-a kandidat/-ka, ki izpolnjuje poleg z zakonom določenih, še naslednje pogoje:

 •  ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij Farmacije;
 • ima veljavno licenco za opravljanje lekarniške dejavnosti;
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
 • ima delovne izkušnje s področja vodenja in upravljanja;
 • ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
 • ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;
 • ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • ima aktivno znanje slovenskega jezika;

 Pisni vlogi naj kandidat priloži:

 • fotokopijo dokazila o izobrazbi
 • fotokopijo licence za opravljanje lekarniške dejavnosti;
 • program dela zavoda za čas trajanja mandata
 • potrdilo o nekaznovanosti

Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.

Kandidati morajo svoje pisne prijave z dokazili poslati v zaprti ovojnici s pripisom – »Za razpisno komisijo«, na naslov: Lekarna Ribnica, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica. Razpis je odprt od 14. 12. 2023 do 29. 12. 2023.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 - tih dneh po objavi razpisa.

Razpisna komisija Sveta zavoda Lekarne Ribnica

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module