Script support IE Browser

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 21/2020 in 44/2021) ter Letnega programa športna v Občini Sodražica za leto 2024, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 7. redni seji dne 14. 12. 2023 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 128/2023), objavlja

objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih področji:

a. Športni programi

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
  • promocijski športni programi
  • celoletni športni programi
  • programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • kakovostni šport
 • športna rekreacijo
 • šport starejši

b. Delovanje športnih društev

c. Športne prireditve lokalnega pomena

d. upravljanje oz. vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi

Na razpolago je 25.000,00 EUR, rok za oddajo vlog je 19. 2. 2024 do 10. ure.

Uvod

Javni razpis

Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije

Vloga

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica

Letni program športa Občine Sodražica za leto 2024

NUJNI KONTAKTI

Center za obveščanje: 112

Dežurna služba Hydrovoda: 01 893 81 70
Okvara na vodovodu: 051 319 800

Okvara na vročevodu: 041 727 379

Dežurna služba Komunala Ribnica: 01 835 90 80
Cestna služba: 041 903 109 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče: 01 320 42 08

Zdravstveni dom Ribnica: 01 837 22 00

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
2
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LOKALNE VOLITVE 2022

Občina Sodražica | Lokalne volitve 2022

Suhorobar

Občinsko glasilo Občine Sodražica

Občina Sodražica | Suhorobar revije

Evropski projekti

Občina Sodražica | Povezava na spletno stran Evropski sklad za regionalni razvoj

Občina Sodražica | Evropski projekti LAS

Facebook

Facebook | Sledi nam na Facebooku

Vreme

giweather joomla module