Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 22. 10. 2021 12:48
Rok oddaje: 27. 10. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 14. 10. 2021 10:06
Rok oddaje: 18. 10. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 14. 10. 2021 10:04
Rok oddaje: 18. 10. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica v letih 2021 in 2022

Datum objave: 8. 10. 2021 12:04
Rok oddaje: 15. 6. 2022 23:59
Številka: 3520-1/21

Na podlagi 8. člena Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 105/21), Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS št. 77/19, 44/21) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS št. 44/21) objavlja Občina Sodražica Javni razpis za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica v letih 2021 in 2022.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

2. JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 6. 10. 2021 9:14
Rok oddaje: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 419-3/21

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica 2. JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 5. 10. 2021 9:32
Rok oddaje: 8. 10. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 5. 10. 2021 9:30
Rok oddaje: 8. 10. 2021 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 27. 9. 2021 12:19
Rok oddaje: 30. 9. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Datum objave: 22. 9. 2021 7:43
Rok oddaje: 22. 10. 2021 23:59
Številka: -

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 za dijake in študente z dne 17. 9. 2021, objavlja JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.
Več informacij je na voljo v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - SPREMLJEVALEC UČENKI S PP

Datum objave: 13. 9. 2021 9:52
Rok oddaje: 16. 9. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA II IN HIŠNIK

Datum objave: 13. 9. 2021 9:43
Rok oddaje: 15. 9. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponkiJavni pozivi

Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Datum objave: 3. 9. 2021 13:38
Rok oddaje: 16. 9. 2021 11:00
Številka: 014-4/21

Skladno s 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Ur. l. RS št. 117/08, 30/19) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
Svet zavoda šteje osem članov v naslednji sestavi:
- dva predstavnika delavcev zavoda,
- en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
- pet predstavnikov ustanoviteljev in sicer: dva predstavnika Občine Ribnica, en predstavnik Občine Loški Potok, en predstavnik Občine Sodražica in en predstavnik Občine Velike Lašče.
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
Skladno s Statutom Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 29/18) prispele predloge obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) in poda predlog imenovanja Občinskemu svetu. KMVVI pri tem ni zavezana, da v svoj predlog Občinskemu svetu vključi prijavljene kandidate. Predstavnike občine v svetu zavoda na predlog KMVVI imenuje Občinski svet. Mandat člana sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
Predlog za imenovanje naj vsebuje:
- ime in priimek, naslov stalnega prebivališča kandidata in druge kontaktne podatke,
- izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo
- predstavitev kompetenc predstavnika v svetu zavoda oz. navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik.
Predlog posredujte na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si, s pripisom: 'predlog - svet zavoda ZD Ribnica'. Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 16. 9. 2021 do 11. ure.

Datum: 2. 9. 2021
Številka: 014-4/21
Predsednik KMVVI
Zvonko Janež l. r.


Javni razpisi

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z usposabljanjem bodočih podjetnikov. Objavljen je že ČETRTI JAVNI RAZPIS za vključitev 11 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija.

Datum objave: 25. 8. 2021 10:29
Rok oddaje: 22. 9. 2021 23:59
Številka: -

Razvojni center Novo mesto nadaljuje z usposabljanjem bodočih podjetnikov. Objavljen je že ČETRTI JAVNI RAZPIS za vključitev 11 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija.
Projekt PONI JV Slovenija je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo vključitve v celostni program podjetniških usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, svetovalno in finančno podporo. Posebnost projekta predstavlja redna zaposlitev udeležencev projekta za čas trajanja programa (4 mesece) v Razvojnem centru Novo mesto. S pomočjo takšne finančne podpore lahko udeleženci programa svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. Četrta skupina enajstih udeležencev bo z usposabljanjem pričela meseca oktobra in se takrat v Razvojnem centru Novo mesto tudi zaposlila. Prijave zainteresiranih kandidatov zbiramo do srede, 22.9.2021.
Več o projektu Podjetno nad izzive - Poni JV Slovenija preberite na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto, kjer je objavljen tudi JAVNI RAZPIS za vključitev kandidatov v projekt. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722 ali s vprašanjem preko elektronske pošte na naslov vesna.colic@rc-nm.si.
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Javni razpisi

Razpis za digitalno transformacijo MSP

Datum objave: 22. 6. 2021 8:16
Rok oddaje: 31. 8. 2021 23:55
Številka: -

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EUR, ki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.
Gre za že peto naložbo iz pobude ReactEU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.
V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.
Več informacij je na voljo na spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124


Javne objave in razpisi

Razpis o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2021

Datum objave: 15. 6. 2021 7:55
Rok oddaje: 30. 8. 2021 11:00
Številka: 030-1/21


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 11. člena Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine (Ur. l. RS, št. 19/03, 59/11) objavlja dne 15. 06. 2021 RAZPIS o zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica za leto 2021

Priznanja Občine Sodražica, ki se bodo podelila v letu 2021, so:
- Častni občan Občine Sodražica
- Zlata plaketa Občine Sodražica
- Priznanje Občine Sodražica

NAZIV ČASTNI OBČAN
Priznanje 'Častni občan občine Sodražica' se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sodražica.

ZLATA PLAKETA OBČINE SODRAŽICA
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica.

PRIZNANJE OBČINE SODRAŽICA
Priznanje Občine Sodražica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju, za enkratne dosežke kot spodbuda za ustvarjalno delo. Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Sodražica in v širšem družbenem prostoru.

Imenuje se lahko največ enega častnega občana, podelijo se največ ena Zlata plaketa občine Sodražica in največ tri Priznanja občine Sodražica.
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.

Predlog mora vsebovati:
- ime, priimek oz. naziv in naslov predlagatelja oz. kontaktne osebe, če je predlagateljev več,
- navedbo, na katero izmed možnih priznanj se predlog nanaša,
- ime, priimek oz. naziv in naslov predlaganega,
- utemeljeno pisno obrazložitev.

Upoštevani bodo vsi predlogi za podelitev priznanj in nagrad Občine Sodražica, ki bodo oddani v zaprti kuverti na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom 'Ne odpiraj - razpis - občinsko priznanje 2021', ki bodo prispeli na naslov Občine Sodražica osebno ali po pošti do vključno 30. 8. 2021 do 11. ure.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica,
telefon 01 83 66 075 ali e-naslov: obcina@sodrazica.si.

Datum: 9. 6. 2021
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V OBČINI SODRAŽICA

Datum objave: 31. 5. 2021 7:44
Rok oddaje: 15. 10. 2021 23:59
Številka: 354-10/21

Občina Sodražica objavlja na osnovi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 44/2021) ( v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o rebalansu proračuna občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l.RS, št. 44/2021), naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAVNANJA Z AZBESTNIMI ODPADKI V OBČINI SODRAŽICA.
Celoten razpis je objavljen v priponki.Javni razpisi

4. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 20. 5. 2021 8:00
Rok oddaje: 15. 10. 2021 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 77/2019), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. list RS, št. 44/2021) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 4. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.


Začetek veljavnosti razpisa: 01.06. 2021
Prvo odpiranje: 15.06.2021
Konec razpisa: 15.10.2021 do 12. ure oz.
do porabe sredstev.
Višina sredstev: 3.000 EUR
Odpiranja: vsak 15. v mesecu


Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
Občini Sodražica: Blaž Kovačič, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel.: 01 8366 051
Komunali Ribnica d.o.o.: Jernej Brelih Zemljič, jernej@komunala-ribnica.si, tel.: 031 360 158Javni razpisi

P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 14. 4. 2021 8:00
Rok oddaje: 20. 10. 2021 23:59
Številka: -


Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo


Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. ter Unicredit banka Slovenija d.d.Upravičenci:
- mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p.)Upravičeni stroški:
- materialne in nematerialne investicije
- obratna sredstva
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Višina kredita je določena za vsako posamezno linijo oziroma produkt in je natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Roki za oddajo vlog: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.


Dodatne informacije: Mašenjka Hvala (01/895 06 10)


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 16. 3. 2021 14:00
Rok oddaje: 31. 8. 2021 23:59
Številka: 419-2/21

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/ 

Arhiv