Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 14. 5. 2020 7:00
Rok oddaje: 19. 5. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis P1 plus 2020 je dodana kreditna linija C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19

Datum objave: 14. 5. 2020 0:00
Rok oddaje: 20. 5. 2020 23:59
Številka: -

V okviru razpis P1 plus 2020 je dodana kreditna linija C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19 (P1 plus 2020). Roki oddaje so: 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.
 
Namen: kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.
Na kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo podjetja z glavno dejavnosti iz vseh dovoljenih področij, skupin in razredov.
Upravičeni stroški - za mikrogarancije: obratna sredstva
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
- 80% garancija Sklada
- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50%,
- ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)
 
Dodatne informacije:

  • Mašenjka Hvala (01/895 06 10) in
  • Tomaž Lovšin (08/383 56 14).

 


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž

Datum objave: 30. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 8. 5. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 30. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 8. 5. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž

Datum objave: 17. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 25. 4. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 17. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 25. 4. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 20. 3. 2020 15:00
Rok oddaje: 6. 5. 2020 10:00
Številka: 671-3/20

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/2020) ter Letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 10. redni seji dne 12. 03. 2020 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019), objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.
 
Rok za oddajo vlog je 20. 04. 2020 do 10. ure. 
V kolikor se bodo ukrepi sprejeti za zajezitev širjenja korona virusa nadaljevali do roka, ki je določen za zaključek razpisa, ali se bodo ukrepi še zaostrili tako, da bi bila pomembno otežena oddaja vlog, se bo naknadno in pravočasno ta rok podaljšal oz. ustrezno dopolnili razpisni pogoji.
 
Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Covid-19 v RS, se podaljšuje rok za prijavo na predmetni razpis do 6.5.2020. Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena. Javni razpisi

3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 3. 3. 2020 12:20
Rok oddaje: 15. 10. 2020 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 3. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 
Začetek veljavnosti razpisa: 15. 03. 2020 
Prvo odpiranje: 15.04.2020
Konec razpisa: 15.10.2020 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
 
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na: 
- Občini Sodražica: pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel.  031 360 158Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 8:15
Rok oddaje: 24. 4. 2020 12:00
Številka: 093-2/20

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki. 

Arhiv