Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA

Datum objave: 6. 12. 2019 7:00
Rok oddaje: 11. 12. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA

Datum objave: 5. 12. 2019 7:00
Rok oddaje: 10. 12. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK

Datum objave: 4. 12. 2019 7:00
Rok oddaje: 9. 12. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

Datum objave: 4. 12. 2019 7:00
Rok oddaje: 9. 12. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 28. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 3. 12. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 21. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 26. 11. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 12. 11. 2019 7:00
Rok oddaje: 15. 11. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni pozivi

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

Datum objave: 6. 11. 2019 14:00
Rok oddaje: 14. 11. 2019 0:00
Številka: 220-1/2019

OBČINA SODRAŽICA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Številka: 220-1/2019
Datum: 5. 11. 2019
 
POLITIČNIM STRANKAM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI
ZADEVA:       POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA PREDSTAVNIKE JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE
Občina Sodražica je dne 28. 10. 2019 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), prejela poziv za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov (v nadaljevanju: senati).
Reševanje pritožb zoper delo policistov se na MNZ izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot člana senata. Predstavnike javnosti na predlog lokalnih skupnosti imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
Občina Sodražica lahko glede na število prebivalcev predlaga ministru v imenovanje enega predstavnika javnosti.
Za predstavnika javnosti v senatih je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki:
-      ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
-      ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,
-      ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke,
Za predstavnika javnosti se pričakuje:
-     da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
-     da aktivno obvlada slovenski jezik in
-     da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih oz. v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.
Pisni predlog za kandidata mora poleg soglasja kandidata obsegati najmanj naslednje podatke kandidata:
-             ime in priimek,
-             EMŠO,
-             naslov,
-             telefonsko številko,
-             e-naslov,
-             davčno številko,
-             številko TRR ter naziv banke, kjer je TRR odprt.
 
Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina, prav tako se jim povrnejo prevozni stroški.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva zainteresirano javnost, da svoje predloge za kandidate za predstavnike javnosti v senatih, z vsemi potrebnimi podatki, poda najkasneje do četrtke, 14. novembra 2019, na naslov:
Občina Sodražica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
ali na: obcina@sodrazica.si
 
 
Predsednik KMVVI
Zvonko Janež l. r.


Javni razpisi

Razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA

Datum objave: 30. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 13. 11. 2019 23:59
Številka: -

Svet zavoda Knjižnica Miklova hiša objavlja prosto delovno mesto za direktorja JZ Knjižnica Miklova hiša. Več informacij je objavljenih v priponki.

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN ŠOLE

Datum objave: 23. 10. 2019 7:00
Rok oddaje: 28. 10. 2019 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.

 

Arhiv