Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 7. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 15. 4. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž

Datum objave: 7. 4. 2020 7:00
Rok oddaje: 15. 4. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž

Datum objave: 27. 3. 2020 7:00
Rok oddaje: 1. 4. 2020 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž

Datum objave: 24. 3. 2020 7:00
Rok oddaje: 27. 3. 2020 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž

Datum objave: 24. 3. 2020 7:00
Rok oddaje: 1. 4. 2020 23:59
Številka:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 20. 3. 2020 15:00
Rok oddaje: 20. 4. 2020 10:00
Številka: 671-3/20

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/2020) ter Letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 10. redni seji dne 12. 03. 2020 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019), objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.
 
Rok za oddajo vlog je 20. 04. 2020 do 10. ure. 
V kolikor se bodo ukrepi sprejeti za zajezitev širjenja korona virusa nadaljevali do roka, ki je določen za zaključek razpisa, ali se bodo ukrepi še zaostrili tako, da bi bila pomembno otežena oddaja vlog, se bo naknadno in pravočasno ta rok podaljšal oz. ustrezno dopolnili razpisni pogoji.Javni razpisi

3. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 3. 3. 2020 12:20
Rok oddaje: 15. 10. 2020 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. list RS, št. 77/2019) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017) Občina Sodražica objavlja 3. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.
 
Začetek veljavnosti razpisa: 15. 03. 2020 
Prvo odpiranje: 15.04.2020
Konec razpisa: 15.10.2020 do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
 
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na: 
- Občini Sodražica: pri Blažu Kovačiču, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: pri Jerneju Brelihu Zemljiču, jernej@komunala-ribnica.si, tel.  031 360 158Javni razpisi

Javni razpis za zaposlovanje in pridobivanje dodatnih znanj za brezposelne mlade do 29. leta na področju kulture

Datum objave: 28. 2. 2020 7:00
Rok oddaje: 27. 3. 2020 23:59
Številka: /

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je v okviru izbora operacije: 'PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD' objavil nov JAVNI RAZPIS za:
 

  1. - DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA MLADIH NA PODROČJU KULTURE. Dodatne informacije in prijava na povezavi: Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi 2020.
  2. - SUBVENCIONIRANJE DELODAJALCEV ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH NA PODROČJU KULTURE. Dodatne informacije in prijava na povezavi: Subvencije za delodajalce 2020. 

 
Rok prijave do 27.3.2020.
V primeru dodanih informacij se prosim obrnite na svetovalko projekta go. Ireno Kržan na telefon: 01/2410 510 ali prek elektronske pošte: ess.razpisi@jskd.si.


Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/Javni razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020

Datum objave: 24. 1. 2020 8:15
Rok oddaje: 24. 4. 2020 12:00
Številka: 093-2/20

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.
Celoten razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni v priponki. 

Arhiv